Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.05.2019 Kl. 15:14:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (16.05.2019 Kl. 15:14:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3a Alternativ votering

  (16.05.2019 Kl. 15:15:40)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 3b Alternativ votering

  (16.05.2019 Kl. 15:15:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter. Det ble fremsatt flere mindretallsforslag under behandlingen av saken, men ingen av forslagene oppnådde flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar