Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeiderplasser
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (05.06.2019 Kl. 15:49:31)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (05.06.2019 Kl. 15:49:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeidsplasser. Forslaget ble forkastet mot stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, MDG og Rødt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar