Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.06.2019 Kl. 20:00:58)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (18.06.2019 Kl. 20:01:45)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (18.06.2019 Kl. 20:01:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt. Regjeringspartiene støttet ikke forslagene, som dermed ikke ble vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar