Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Gulati, Himanshu (1 - 20 av 34)
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:2136 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Hvilket syn har statsråden på at Afrika vil bryte med "offerbildet" som evig trengende av bistand og utflytting?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2133 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvordan stiller statsråden seg til utbygging av 3. rullebane på Gardermoen, og hva sier de faglige rådene?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2026 (2019-2020)

  Innlevert: 23.06.2020

  Sendt: 23.06.2020

  Svart på: 02.07.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil helseministeren sette seg ned med NFF, eventuelt sørge for at riktig fagmyndighet setter seg ned med NFF, med den hensikt å konstruktivt utforske hvordan breddefotballen kan igangsettes med mest mulig normal aktivitet innenfor forsvarlige smittevernmessige rammer?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1977 (2019-2020)

  Innlevert: 18.06.2020

  Sendt: 19.06.2020

  Svart på: 26.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Har statsråden eller departementet noen mulighet til å gripe inn eller undersøke ved varsel om uregelmessigheter og konflikt i en viktig frivillig organisasjon som FFO?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1874 (2019-2020)

  Innlevert: 10.06.2020

  Sendt: 10.06.2020

  Svart på: 17.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil kulturministeren sørge for at relevant departement, eventuelt FHI eller annen riktig fagmyndighet, setter seg ned med NFF med den hensikt å konstruktivt utforske hvordan norske fotballstadioner og breddefotball kan åpne opp for mest mulig normal aktivitet innenfor forsvarlige smittevernmessige rammer?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1622 (2019-2020)

  Innlevert: 14.05.2020

  Sendt: 15.05.2020

  Svart på: 26.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hvorfor har regjeringen valgt å opprettholde strengere restriksjoner for breddeidretten enn det som VG har skrevet om at FHI har anbefalt, og frykter statsråden for legitimiteten til restriksjonene på områder hvor regjeringen har valgt strengere tiltak enn det de faglige rådene fra FHI tilsier?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1555 (2019-2020)

  Innlevert: 08.05.2020

  Sendt: 08.05.2020

  Svart på: 18.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hvilke økonomiske ordninger og krisestøtte finnes for de kommunene som opplever en særskilt stor krise og høy arbeidsledighet som følge av at en stor del av kommunens aktivitet og arbeidsplasser er tilknyttet reiseliv, og planlegges det målrettede tiltak for kommuner i denne situasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1536 (2019-2020)

  Innlevert: 07.05.2020

  Sendt: 07.05.2020

  Svart på: 14.05.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Ble henvendelsen om et mulig utleveringstilbud av drapsmistenkte i Martine-saken fulgt opp av UD med enten kontakt med jemenittiske myndigheter eller en videreformidling av opplysningene om mulig utlevering til britiske myndigheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1479 (2019-2020)

  Innlevert: 30.04.2020

  Sendt: 04.05.2020

  Svart på: 11.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil statsråden bidra til at de kulturtilbud som kan være åpne med trygge og forsvarlige smittevernsmessige tiltak og tilpasninger, kan få ha aktivitet og drift istedenfor å bare forlenge kategoriske stengningspåbud?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1455 (2019-2020)

  Innlevert: 28.04.2020

  Sendt: 28.04.2020

  Svart på: 07.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva tenker helseministeren om at et toppmoderne sykehus med nylig tilrettelagt kapasitet for COVID19-pasienter er nødt til å permittere 70 leger og sykepleiere midt i korona-krisen på grunn av manglende oppfølging fra det regionale helseforetaket, og vil statsråden ta initiativ til at helseforetaket rast kommer med en avklaring overfor LHL-sykehuset?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1287 (2019-2020)

  Innlevert: 25.03.2020

  Sendt: 30.03.2020

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Svart på: 06.04.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Hva vil statsråden foreta seg i lys av den dype krisen Norsk Rikstoto befinner seg i for å avhjelpe situasjonen, og for å sørge for videre grunnlag og drift for norsk hestenæring?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1165 (2019-2020)

  Innlevert: 05.03.2020

  Sendt: 06.03.2020

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Svart på: 11.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Mener statsråden vi har et tilstrekkelige lovverk for å håndtere villedende markedsføring rettet mot innbyggerne eller utsatte personer i en sårbar fryktsituasjon fra såkalte mirakelpredikanter, og vil statsråden eventuelt foreta seg noe for å ta tak i slik aktivitet?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1159 (2019-2020)

  Innlevert: 05.03.2020

  Sendt: 05.03.2020

  Svart på: 10.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil helseministeren ta initiativ til at de som reiser til utlandet for å få behandlet og stoppet sin MS får refundert hele eller deler av utgiftene, at deres behandlings- og utviklingdata kjøpes i forskningsøyemed, eller at det norske forsøket på Haukeland utvides?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:930 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Svart på: 20.02.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Vil utenriksministeren ta initiativ til å invitere den jemenittiske innenriksministeren (visestatsministeren) og/eller justisministeren til et møte i Norge, med bakgrunn i begrunnelsen nedenfor?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:400 (2019-2020)

  Innlevert: 27.11.2019

  Sendt: 27.11.2019

  Svart på: 09.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Mener statsråden at retten til religionskritikk, inkludert brenning av religiøse bøker, er en del av innbyggernes ytringsfrihet i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:348 (2019-2020)

  Innlevert: 20.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Svart på: 28.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvilket stortingsvalgdistrikt vil innbyggerne i henholdsvis dagens Lunner, Jevnaker, Rømskog, Røyken og Hurum kommune tilhøre ved neste stortingsvalg?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:145 (2019-2020)

  Innlevert: 23.10.2019

  Sendt: 24.10.2019

  Svart på: 01.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hvilke regler gjelder rundt bruk av religiøse plagg som hijab når representanter for det norske politi, som politiadvokater, representerer norske myndigheter i norske rettssaler?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1883 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Svart på: 20.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hvor mange personer er blitt tvangsreturnert/utsendt siden regjeringsskiftet i 2013 (eventuelt siden 2013), og hvor mange av de utsendte hadde begått kriminelle handlinger?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1839 (2018-2019)

  Innlevert: 12.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Svart på: 19.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvilke nasjonale krav, hindringer og eventuelle føringer er det som ligger til grunn for at frivillige lag- og organisasjoner skal kunne låne kommunale- eller fylkeskommunale skoler eller fasiliteter for å avholde sine aktiviteter?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1753 (2018-2019)

  Innlevert: 31.05.2019

  Sendt: 03.06.2019

  Svart på på vegner av: Barne- og familieministeren

  Svart på: 11.06.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva er reglene for når politiattest skal være arbeidsgiver i hende i forbindelse med arbeidsforhold hvor arbeidstaker jobber med barn?