Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Meløysund, Karl N. (1 - 3 av 3)
 • Skriftleg spørsmål fra Karl N. Meløysund (TF) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:405 (2000-2001)

  Innlevert: 23.05.2001

  Sendt: 23.05.2001

  Svart på: 31.05.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

  I den sisten tiden har konsesjonsreglene og lastekapasitetsgrensen til ringnotbåtene blitt endret slik at disse skipene kan øke kapasiteten til 2 000 tonn, mens det i kystfiskeflåten (notbåtene) ikke har blitt gjort tilsvarende økninger i lastekapasitetsgrensen og lengde. Vil Statsråden gjøre noe med disse åpenbare skjevhetene mellom kyst og havflåten, som også denne gangen går ut over kystflåten?
 • Skriftleg spørsmål fra Karl N. Meløysund (TF) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:404 (2000-2001)

  Innlevert: 23.05.2001

  Sendt: 23.05.2001

  Svart på: 30.05.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

  Det ble i forbindelse med behandlingen av kommunedelplanen for riksveg 17 Storvika-Reppen reist innsigelser mot denne. Miljøverndepartementet gikk, i avgjørelse av 14. desember 2000, inn for undersjøisk tunnel mellom Forøy-Ågskaret. Dette området er et av de mest jordskjelvutsatte områdene i landet. I hvilken grad ble dette momentet tillagt vekt og hvordan ser Statsråden på sikkerhetsaspektet ved å bygge en undersjøisk tunnel i et slikt område?
 • Skriftleg spørsmål fra Karl N. Meløysund (TF) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:186 (1997-98)

  Innlevert: 20.05.1998

  Sendt: 22.05.1998

  Svart på: 28.05.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

  Noen båter har rettigheter både i torsketrål og seinotfiske. For disse har de store mengdene med sei i år skapt problemer. Er det da mulig for disse båtene å få overført et mindre kvantum, f.eks 20-30 tonn, fra egen notkvote slik at hensynet til bestanden kan ivaretas på en redelig og forsvarlig måte til resten av torskekvoten er fanget? Seien dominerer på alle felt i slike mengder at mye vil bli neddrept.