Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1112 (2012-2013)
Innlevert: 04.04.2013
Sendt: 04.04.2013
Svart på: 12.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Årsrapporten fra Statens vegvesen viser at man i 2012 har brukt 2,4 mrd. kroner på utgifter til konsulenter mot 1,5 mrd. i 2010. Dette er en kraftig økning på 2 år.
Kan jeg derfor be om en oversikt over hvilke konsulenter som er benyttet, og hvor mange av disse som har vært ansatt i Statens vegvesen, samt hvor stor andel av utgiftene som har gått til disse?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Statens vegvesen har hatt en stor økning i bevilgningene de siste årene. For å få omsatt tildelte midler er det både tilsatt nye medarbeidere og kjøpt tjenester i det private markedet. Hvor mye som bør kjøpes av tjenester og hvor mye som bør være egen produksjon, kan diskuteres, men Statens vegvesen hverken kan eller bør produsere alt selv. Kjøp av tjenester til gjennomføring av KVU/KS1 og KS2 må finne sted. Kjøp, og hvor mye som skal kjøpes, av planleggings-, byggherre- og prosjekteringstjenester er mer en vurderingssak. Det er ikke unaturlig at slike kjøp øker når bevilgningene øker betydelig. Dette er oppgaver som er helt nødvendige for etatens produksjon og gjennomføring av prosjekter.

Det er en kontinuerlig utfordring å beholde flinke ansatte med ettertraktet kompetanse. Mange av de ansatte i Statens vegvesen arbeider naturlig nok tett sammen med konsulenter og entreprenører, og det er ikke uvanlig at ansatte får tilbud om tilsetting hos disse. På tross av at de private firmaene stort sett kan lokke med høye lønninger, klarer Statens vegvesen å beholde de aller fleste som får slike tilbud. Det er bare en håndfull av etatens medarbeidere som går over til konsulenter. Hvor mange personer som opp gjennom tidene har arbeidet i Statens vegvesen og som nå arbeider hos et konsulentfirma, har ikke Statens vegvesen oversikt over.

Fra regnskapet vedlegges en oversikt over hvilke leverandører Statens vegvesen har benyttet i 2012. De fem største i 2012 var Norconsult, Rambøll, Multiconsult, Dr. Ing. A Aas-Jakobsen og Steria.

Vedlegg:

Regnskap 2012 - konsulenter, leverandør

Leverandørnavn

NORCONSULT AS

RAMBØLL NORGE AS

MULTICONSULT AS

DR ING A AAS-JAKOBSEN AS

STERIA AS

ASPLAN VIAK AS

SWECO NORGE AS

COWI AS

CIBER NORGE AS

REINERTSEN AS

VIANOVA PLAN OG TRAFIKK AS

TRIONA AS

ACANDO AS

AAS-JAKOBSEN TRONDHEIM AS

STIFTELSEN SINTEF

BEKK CONSULTING AS

EVRY CONSULTING AS

JERNBANEVERKET

STRÅLFORS AS

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT

STATENS KARTVERK

JOHS HOLT AS

INTEROPERABILITETSTJENESTER AS

OBJECTNET AS

EFLA VERKFRÆDISTOFA

VIANOVA SYSTEMS AS

DIGITAL INNOVATION AS

TELEPLAN CONSULTING AS

STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

CONSTRADA AS

VIANOVA KRISTIANSAND AS

FAVEO PROSJEKTLEDELSE AS

STEMA RÅDGIVNING AS

ENTREPRENØRSERVICE AS

DOVRE GROUP AS

VECTURA CONSULTING AS

NETLIGHT AS

VEXTA AS

DET NORSKE VERITAS AS

GEOMATIKK AS

BRUCON AS

SCAN SURVEY AS

GEOPHYSIX AS

HJELLNES CONSULT AS

TERRAMAR AS

NORKART AS

BANESERVICE AS

ALMENNA VERKFRÆDISTOFAN

IF SKADEFORSIKRING NUF

INSPECTA AS

NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS

ELEKTROPROSJEKT AS

TUNNEL OG GEOCONSULT AS

UNIVERSITETET I BERGEN

FOKUS PROSJEKT AS

UNIVERSITETET I AGDER

METIER AS

ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS

VIANOVA LILLEHAMMER AS

AXICON AS

MANPOWER AS

EVRY AS

VIATECH AS

VEIDEKKE INDUSTRI AS

SBV CONSULT AS

ANKO NOVA AS

DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT

FORNEBU CONSULTING AS

GEOPLAN ØST AS

VISTA ANALYSE AS

MORECOM AS

MEDIACOM AS

DIMENSJON RÅDGIVNING AS

HR PROSJEKT AS

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS

MESTA DRIFT AS

RASMUSSEN & STRAND AS

CARL-VIGGO HØLMEBAKK AS

EVRY CARD SERVICES AS

PLAN- OG PROSJEKTPARTNER AS

UNIVERSITETET I OSLO

JOHS J SYLTERN AS

GEODATA AS

TJT DA

DR TECHN OLAV OLSEN AS

NORDPLAN AS

HJELP24 AS

ENOKSEN CONSULTING

ADECCO NORGE AS

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

TORKILDSEN, TENNØE & CO ADVOKATFIRMA AS

SVEIN A STIGRE

IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES AS

PLANIA AS

PLAN VEST AS

VERDAL INSPECTION & TECHNOLOGY CENTER AS

FIRSTVENTURA AS

OLEICO AB

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

HOLTE CONSULTING AS

A-2 NORGE AS

FORBES CONSULTING AS

ATELIER PETER ZUMTHOR & PARTNER

RANUM EDB AS

SMIDT & INGEBRIGTSEN AS

EL-RÅD J. H. THORI

GHILARDI+HELLSTEN ARKITEKTER AS

ATEA AS

VAGSTAD PROSJEKTSERVICE AS

PLAN URBAN AS

ASTER AS

ELECTRONOVA AS

ADVOKATFIRMAET GRETTE DA

DINAMO AS

SIVILINGENIØR NILS RØMOEN AS

JIM CONSULT AS

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR KULTURMINNEFORSKNING

VIANOVA TRANSIT AS

JÆRCONSULT AS

MELLOMROM ARKITEKTURPSYKOLOGI AS

BARLINDHAUG CONSULT AS

DELL COMPUTER AS

LARSEN ERIK INFORMASJONSTJENESTER

BJØRN SMITH-HALD AS

BP CONSULT AS

VEITEKNISK INSTITUTT

EID KOMMUNE

COMBIA PROSJEKT OG EIENDOM

TS PROSJEKT TORE STEIMOEN

NORWEGIAN ROCK GROUP AS

JARMUND/VIGSNÆS AS ARKITEKTER MNAL

PÖYRY SWEDPOWER AB

TERRATEC AS

NIDAROS OPPMÅLING AS

GEOSENSE SA

STIFTELSEN FOR NATURFORSKNING OG KULTURMINNEFORSKNING

QUALISOFT AS

HOJ CONSULTING GMBH

EVRY ASA

ELDEN AS

AASLUND'S EL-TJENESTE

WIFLADT KUNNSKAPSUTVIKLING AS

NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING

SIVILINGENIØR ROLF BRYHNI

TECHNOGARDEN ENGINEERING RESOURCES AS

ERLING ROLSTAD AS

GEOMAP AS

KVORNING DESIGN KOMMUNIKATION

RG-PROSJEKT AS

SK THORBJØRNSEN

FESTE GRENLAND AS

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

WENDIA NORGE AS

MØREFORSKING MOLDE AS

TEØK AS

LØVLIEN GEORÅD AS- INGEBERG

OSLO ECONOMICS AS

TEKNA-TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING (NORSKE SIVILING FOR)

HOEM & AAMODT OPPMÅLING AS

LUND RANDI STØRDAL

DR TECHN KRISTOFFER APELAND AS

BRO- & ANLEGGNINGSKONSULT AB

NOVAFORM AS

OSLO VEI AS

JENSEN & SKODVIN ARKITEKTKONTOR AS

R&P GEO SERVICES AS

ELAN IT RESOURCE AS

UNIFORM AS

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

TRAFSYS AS

ECON ANALYSE AS

SVERRE JOHAN KVINNESLAND

TRIONA AB

VIANOVA TRONDHEIM AS

OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN

ISS FACILITY SERVICES AS

RAMBØLL SVERIGE AB

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

URBANET ANALYSE AS V/BÅRD NORHEIM

BURSON-MARSTELLER AS

DIMCO

TS TENESTER

ING FRED H FINSRUD AS

SVEND OLE HANSEN APS

CRENO AS

KASPER NORDMELAN AS

ROKTA AS

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

PARKER MARITIME AS

SYSTEMLØSNING AS

WOLD KNUT

MOWA CONSULT

RUTER AS

DAHLMAN INGE LANDSKAPSARKITKET MN

CIVITAS AS

READ ASA

SIEMENS AS

HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG

OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN

HEISTAD BRØNNBORING AS

GEOSUBSEA AS

AVENTI TECHNOLOGY AS

TEGN 3 AS

SAMNØY AS

CORPORATER AS

RAMBØLL DANMARK AS

SYSTAD PROSJEKTSTYRING AS

ODD ERIK DELBEKK LIMITED

ARVE J STAVIK AS

NORPLANT AS

STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI

HBI HAERTER AG

TEKNISK DATA AS

OMEGA IAT AS

AKASIE SPRÅKTJENESTER AS

AGDER OPS VEGSELSKAP AS

KULTURMINNECONSULT

ÅKNES/TAFJORD BEREDSKAP IKS

BOUVET NORGE AS

GEOMATIKK IKT AS

KJELLER VINDTEKNIKK AS

PIR II PLAN AS

TRANSPORTSTYRELSEN

PLANSMIA AS

SYKLISTENES LANDSFORENING

LAUKLI LANDSKAP

JOINT COLLABORATION AS

SVENDBY BYGG CONSULT AS

GEOVEST-HAUGLAND AS

RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS NORWAY AS

FAK PROKURIA AS

SIVILING REITAN AS

SAFETEC NORDIC AS

GEONORD AS

SUNDE TERJE AS

NIELSEN

SIVILINGENIØR HELGE HOPEN AS

DELOITTE STATSAUTORISERTE REVISORER AS

CAUTUS GEO AS

ROCKMA SYSTEM AB

EUREKA SYSTEMS AS

Q-FREE ASA

AREAL OG EIENDOM AS

LARS HÅKON SEIM

AKVAPLAN-NIVA AS

BIOFORSK

CODE ILLUSTRATED FUTURE AS

GRØNDALEN UTVIKLING

ÅF NORGE AS

ADVOKATFIRMAET NORDIA DA

DTZ REALKAPITAL EIENDOMSMEGLING AS

HEIMDAL EMIL

NORSTART NORSK ELBILFORENING

SAMFUNNS OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS

SIV.ING. FINN-ERIK NILSEN AS

ROADSCANNERS OY

VIANOVA SYSTEMS TIPS FM AS

OPINION PERDUCO AS

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT

GRINDAKER AS

GEO DRILLING AS

VEGTJENESTER DAVID GRØVDAL

BERGEN KOMMUNE

JOHANNESEN MANAGEMENT

VEILYSKOMPETANSE AS

PLAN OG PROSJEKT LILLEHAMMER ARKITEKTTEAM AS

B & A - OPPFØLGING

FLATELAND VEGMERKING AS

EIENDOMSUTVIKLING KNUT GUNDERSEN

PROACTIMA AS

FOSSCOM

LIE ØYEN ARKITEKTER AS

SINUS AS

RESCON MAPEI AS

INGENIØR ARNFINN PETTERSEN

HÅVARD ØSTLID CONSULT

OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN

TRAFIKVERKET

ROAD SOLUTIONS AS

UNIFOB AS

KON-SUL AS

HAUK AS

KLIMATOR JØRGEN BOGREN

KNUT THØRRING DAVIDSEN

INGE BERGUM

AQUATEAM NORSK VANNTEKNOLOGISK SENTER AS

CACON

TUNNEL & GEO CONSULT PER ARNE MOEN

BERG & DYRING AS

ULSTEIN POWER & CONTROL AS

LUND, MOHR & GIÆVER-ENGER MARIN AS

DOMSTOLADMINISTRASJONEN

TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS

VEISERVICE V/HELGE SETTEMSDAL

HAUGEN / ZOHAR ARKITEKTER AS

JUSTERVESENET

ODD IVAR BAKKEN

AURLAND NATURVERKSTAD AS

OLSEN FINN HOLM

APROVA AS

NORSK REGNESENTRAL

OLRUDGÅRDEN AS

INGENIØRSERVICE ØST AS

HILDE AAGAARD

UKJENT KUNDE AS

NORSK RIKSKRINGKASTING AS

VISTA UTREDNING AS

PLAN OG OPPMÅLING VALDRES A/S

SUBSEA INTERNATIONAL AS

ADVOKATFIRMA SELMER DA

CEDR CONFERENCE OF EUROPEAN DIRECTORS OF ROADS

COWI AS - DANMARK

TAKST TEAM AS

JEESSAA AS

TRAFIKANTEN AS

ARTIFICIAL SOLUTIONS SCANDINAVIA AB

IMPAKT GEOFYSIK

INSTITUTT FOR MEDSKAPENDE LEDELSE AS

BOMEK CONSULTING AS

PLAN ARKITEKTER AS

TELEMARK FYLKESKOMMUNE

TIMEOUT NEDREGÅRD OG BERTELSEN ANS

L J B AS

TAIEB BYGGTEKNIKK

INDERØY KOMMUNE-997391853

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

REFSDAL GEIR

EPINION AS

VESTNORSK BRUNNBORING AS

RED KOMMUNIKASJON AS

MILJØFAGLIG UTREDNING AS

BRUER KJELL

MANTHEY KULA ANS

CATHRINE JUELL AS

SIRIUS IT AS

ARKITEKST AS

TRONDHEIM KOMMUNE

SMELAND MAGNE

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER

TECSIDEL NORWAY AS

SIVILING ARNE HAUGEN VVA PROSJEKTERING

MEDIEPARTNER AS

KAI HANSEN TRYKKERI AS

MANNVIT HF

VAGSTAD PROSJEKTSERVICE

TROMSØ KOMMUNE

TROMS FYLKESKOMMUNE

INGENIØR TERJE JAKOBSEN AS

RUDEN LTD

AFF KONSULENT AS

GEMALTO NORGE AS

ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING AS

ODD HÅLAND KONSULENTTJENESTER

DET NORDENFJELDSKE ADVOKATKONTOR ADVOKAT TERJE SKJØNHALS AS

VISINDI OSLO AS

NAMDAL RESSURS AS

ASLE FARNER - STRATEGI OG SAMSPILL

NORDNORSK BRØNNBORING AS

GEO CON

SENTER FOR INNOVASJON & BEDRIFTSØKONOMI AS

SVEIN OLA JOHNSEN/SOJOS CONSULTING

HØGSKOLEN I FINNMARK

ICE CONSULTING AS

MISA AS

MARIT GUNHILD ARNEKLEIV

DRAMMEN KOMMUNE

PER ANTONSEN

NETTSKOG AS

ROM EIENDOM AS

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS

BEVER CONTROL AS

STÆRK & CO AS

KSK - KAARE STEFAN KRINGLEBU

BOVIM FUGLU SVINGEN AS ARKITEKTER

STIFTELSEN NORSK SJØFARTSMUSEUM

ÅNONSEN CONSULTING

IDE HOUSE OF BRANDS AS

ASPLAN VIAK INTERNET AS

OPAK AS

BUGGE ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN

ØSTENGEN & BERGO AS

IPO AS

SKANSKA NORGE AS

FAK PROKURIA AS-INAKTIV

EUROSKILT DRIFT AS

RÅDGIVENDE BIOLOGER AS

FYLKESKASSEREREN I NORD-TRØNDELAG

BLOM GEOMATICS AS

ING R ROSE AS

BJØRBEKK & LINDHEIM AS

MULTICONSULT WSP ANALYSE & STRATEGI AS

ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA

SLA AS

DNB BANK ASA

MORTEN LØVSETH SIVILARKITEKT MNAL AS

ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA

GARTNER NORGE AS

CONSULENTPARTNER AS

STANDARD NORGE AS

RENNEBU KOMMUNE

MOSJØEN GEOLAB AS

MARINE BUNNDYR AS

KLAPP MEDIA AS

SANDEN MEDIA AS

TOFT ARKITEKTER AS

PROSJEKTUTVIKLING MIDT-NORGE AS

NORDBRO I STOCKHOLM AB

STATENS VÄG & TRANSP FORSK INST

MERCURI URVAL

FISKUM KJELL

SIMCON AS

GILLEBO AS

DESIGN MANAGEMENT AS

HELGELAND LANDBRUKSRÅDGIVNING

BIOTOPE AS

SAFE CONTROL AS

SKAGERAK ELEKTRO AS

LCI LIGHT CONSULT INTERNATIONAL

KNUT O STRAND

SIVILINGENIØRENE HAUG OG BLOM-BAKKE AS

TANAQUIL ENZENSBERGER

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

BODØ KOMMUNE

NODE RÅDGIVENDE INGENIØRER AS

RØE KOMMUNIKASJON AS

BYGNINGSINGENIØR TAKSTMANN TOR EINAR SUNDNES AS

SWARCO NORGE AS

INNHERRED HMS BA

ADVOKAT JOHN OLAV ENGELSEN

AUTOMASJON OG DATA AS

PIREN HMS LIMITED

GLABAKK SKOG INGER LISE AMUNDSEN

JKL OSLO AS

ANLEGGSIMPORTØREN AS

NOVATEK AS

COMPUTATIONAL INDUSTRY TECHNOLOGIES AS

EUROPEAN FEDERATION FOR TRANSPORT AND ENVIRONMENT AISBL

STEINSVIK ARKITEKTKONTOR AS

SIVILINGENIØR EINAR HANSEN AS

BÅSUM BORING TRØNDELAG

BMO ENTREPRENØR AS

SELBERG ARKITEKTER AS

ARKIVVERKET

TUPELO ARKITEKTUR AS

PER A ØREN AS

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING SALTEN

SAMETINGET

CR GROUP AS

NEXCONSULT AS

ULLENSAKER KOMMUNE

K BAUGERØD ANLEGG AS

NESTE JAN DESIGN AS

HEGGELIEN OPPMÅLING AS

KJELL SANDNES

STUEDAL KOMMUNIKASJON

PUSHAK AS

LANDMÅLER SØR AS

NILS BJØRDAL

ARTEC AS

STRIKKAREN AS

NATURE AS

ERICHSEN & HORGEN AS

ERNST & YOUNG AS, OSLO

LANDSKAPSFABRIKKEN AS

MAURER SÖHNE GMBH & CO. KG

E. OPEDAL & SØNNER AS

AGDER-TELEMARK PLANSELSKAP AS

KVIKNE RENNEBU KRAFTLAG AL

MATRICULA AS

ERIK JACOBSEN MEDIA-PRODUKSJONER

BRØDRENE MYHRE AS

GEO SURVEY AS

STIFTELSEN NÆS JERNVERKSMUSEUM

RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING AS

TRANSPORT SIMULATION SYSTEMS

TERRATEKNIKK AS

K B CONSULT KÅRE BJØRGE

ALLKOPI AS

TAKSTKONTORET VALDRES AS

STAAHR CONSULTING AS

QUARTZ+CO NORGE AS

ASKER KOMMUNE

MARITIME CONSTRUCTION SOLUTIONS AS

AALERUD AS

KONGSVINGER KOMMUNE

SINTEF ENERGI AS

OPEN SPACE CONSULTING

IVERSEN INGE

LINDA BAKKE PRODUCTIONS

KJELL SKRETTEBERG BYGGE- OG PROSJEKTLEDELSE AS

SIGURD LANGERØD GEOTEKNISK RÅDGIVNING

SISTE SJANSE

DANI BÅTCHARTER

SD BYGGELEDELSE SVEIN DAG JOHANSEN

LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS

ANKO OPPMÅLING AS

INDRE SOGN TAKSTKONTOR

WIERSHOLM, MELBYE & BECH ADV.FIRMA AS

NORSK MUGGSOPP OG BAKTERIEKONTROLL

SYNOVATE NORWAY AS

UNIVERSUM COMMUNICATIONS SWEDEN AB

HAMMERØ & STORVIK PROSJEKT AS

ANLEGGSHJELP AS

AJL - ANDRESEN, JACOBSEN & LØYNING AS

SIVILINGENIØR INGER HILDE SOLSTAD

J.R DYKKERSERVICE AS

VIA TRAVEL NORGE AS

PHILIP B HAYES MIED ENGINEERING DESIGN CONSULTANT

SULDAL ELVERK

PA CONSULTING GROUP AS

HANS GRØNVOLD

TERRATEKNIKK - TOR KVILJO

NORFILM AS

ECOFACT SØRVEST AS

GRAM HAMBRO & GARMAN ADVOKATFIRMA AS

MIMIR AS

MJELDE OG JOHANNESEN AS

AGDER BERGKONSULENT AS

SALTEN KARTDATA AS

BREKKE & STRAND AKUSTIKK AS

GEOSCAN AS

EUROFINS NORSK MILJØANALYSE AS

SYSTOR TRONDHEIM AS

DIPL. ING FLORIAN KOSCHE AS

HELMERS GABRIEL

MOLDE FORUM AS

MJØSLAB IKS

SENTER FOR LEDELSE AS

PARADOKS AS

VEGAMOT AS

AGLOBER AS

RANDESUND PLANTESKOLE DRIFT AS

QUALITY HOTEL RESIDENCE AS

SVEN ERIK HEM

DR KAARE FLAATE

FJERMESTAD ARBEIDSVARSLING

70 GRADER N ARKITEKTUR AS

PAS INGENIØRER AS

JOHNSEN CONSULT

BERGEN ENERGI AS

DYNAGRAPH AB

HAFSLUND NETT AS

ROGNSTAD TROND

ADWAYS DESIGN LTD

FRU LYSHOLM AS

RØNNING SVEIN

DE UTENKTE TANKERS TÅRN U8 AS

UGLAND IT GROUP AS

NORDENFJELDSKE CREDITREFORM AS

BYGG CONTROL AS

TUE GREENFORT

GEOPLAN AS

NOR BRIDGE AS

ERIK SELMER SIVILARKITEKT M.N.A.L.

DR ING BJØRN BUEN AS

CONSOLVO AS

BETEC AS

ALLEGRO AS

SEPAS NORD AS

SLAGSVOLD HEKNE DESIGNMENT

ADVOKAT FRODE SAMUELSEN

NEOLAB AS

BLÆST DESIGN AUD GLOPPEN AS

FAUN NATURFORVALTNING AS

NCC ROADS AS

PAPIR OG FIBERINSTITUTTET AS

NORTAX ASFALT AS

VVS- OG KLIMARÅDGIVNING AS

OMEGA PLAN-CONSULT AS

HENNING HANSEN INVEST AS

GUDBRANDSDAL ENERGI AS

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

PROSJEKTSTØTTE AS

STORM WEATHER CENTER AS

METAFILM

SVINDAL BIL

VESETH AS

INSTRUMENTTJENESTEN AS

KAASAMASKIN AS

NORSK TRETEKNISK INSTITUTT

DOKKEN AS

ELAN AS

HALLGEIR SKOG

JARLAND KRANUTLEIE AS

SENSEBIT AB

TECHPOWER AS

Q-MATIC NORGE AS

PLANCONSULT VVS AS

ØSTLENDINGEN AS

CATHWELL AS

HALVORSEN & REINE AS

QA & WELD TECH AS

SIMA AS

FITJAR KOMMUNE

SPAREBANK 1 FACTORING AS

INFO TEK

SUSAN BROCKETT PLAN OG PROSESS

ECT AS

KRISTIAN GÅRDEN OG SØNNER AS

INGE MØLLER CONSULT

TOTAL CONSULT NORGE AS

ELLEFSEN KARL OTTO

AV-TEAM VIDEOPRODUKSJON

GASTRONOMISK INSTITUTT AS

KARL SEGLEM

MYHRE ENTREPRENØR AS

NILS-OTTO KITTERØD

T C TAKST CONSULT TORGER CARLSEN

GALLAGHER & ROBERTSON AS

BRØDRENE JØLMELAND AS

TJ CONSULTING

VEGERSTØL GEIR ARNE

ARBEIDSFORSIKRINGSINSTITUTTET AS

ØYSTEIN JOHANSEN PLASS- OG GATEOPPMERKING

BÆRUM KOMMUNE

STATNETT SF

BRACON AS

CUSTOMPUBLISH AS

SAGA INNOVATION AS

LENSVIK MASKIN AS

ECOFACT NORD AS

HAUGEN ZOHAR ARKITEKTKONTOR

SIMARUD ELECTRONIC AS

STIFTELSEN KONTROLLRÅDET

STATKRAFT ENERGI AS

VIANETT AS

KRISTIANSAND KOMMUNE

ORACLE NORGE AS

JESPER JAMES ALVÆR

RADISSON BLU AIRPORT TRONDHEIM

XTRA PERSONELL NORGE AS

INSTANES POLAR AS

OSLO KOMMUNE FRILUFTSETATEN

COACHTEAM AS

EMIL AALL DAHLE ENK

SINTEF NBL AS

LASSE STØVLAND

GEHL ARCHITECTS

KRIPOS

ADVOKAT KNUT-ARNE EKERN

PERSONELLASSISTANSE NORGE AS

BRAND MANAGEMENT GROUP AS

OG ARKITEKTER AS

B HEYERDAHL

SIVILINGENIØR ANDERS BLEIE RÅDGIVENDE INGENIØR

BANGS OPPMÅLING AS

KRAFTVERK AS

HEDMARK FYLKESKOMMUNE

BJØRN MYHRE SPORT AS

SURNADAL UTVIKLING AS

NAF TRAFIKKSENTER AS

BYGDESERVICE AURSKOG HØLAND BA

PÖYRY INDUSTRY AS

AKER ENGINEERING & TECHNOLOGY AS

IPP AS

OB BRENDEMOEN AS

BRANNKONSULT SØR AS

GRASMO JON

VATTENFALL POWER CONSULTANT AB - NORGE

ORKLA INSPECTION SERVICES AS

SNORRE NICOLAISEN / GEONIC STEDSPROFILERING

GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN AS

BOTANISK UTREDNING

OSE INGENIØRKONTOR AS

SUNDLI PLAN

ALFATEKST OVERSETTELSER AS

NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND

ATLES ALVOR Atle Ingolf Smedsund

PRICEWATERHOUSECOOPERS AS

GJERMUNDSHAUG ANLEGG AS

ALL REK AS

ONECO MIDT NORGE AS

INSPIRERT AS

ROYAL TRANSPORT AS

SUBITO! RESEARCH&FUTURES ERIK F ØVERLAND

ØKONOMISTØTTE - EIKELAND

FOTOGRAF ARVE ULLEBØ AS

FOLKEUNIVERSITETET ARENDAL

NORCONSULT AB

REIDAR ANDERSBAKKEN AS

HEMIS AS

NORFLAM AS

DRONNINGA LANDSKAP AS

KAMIL ROBERT GRZYBOWSKI

FJELLRENOVERING AS

COMPONENT SOFTWARE NORGE AS

HØYDAL PROSJEKTERING AS

SOGNDAL DYKKERKLUBB

VEGFINANS AS

ROLSTAD OLE

RELACOM AS

EARTHTREE MEDIA AS

STRYVO AS

OSLOTRIKKEN AS

HAUGALAND LANDBRUKSRÅDGJEVING

3RW ARKITEKTER

NORBIT ITS AS

SITMA AS

FJELLINJEN AS

GOODTECH PROJECTS & SERVICES AS

ARBEIDSLEDER T. A. HYNNE

NORSK BETONG OG TILSLAGSLABORATORIUM AS

TT ANLEGG AS

HØGSKOLEN I TELEMARK

KIRKEBY AS

OSLO KOMMUNE SAMFERDSELSETATEN

ANNETTE MARIE KIERULF

STORD OPPMÅLING AS

TRIPLETEX AS

MAGELI & CO ADVOKATFIRMA ANS

VENUA AS

MIDTBØ BYGG AS

DIN KANTINEPARTNER AS

FROG MUSIC AS

MESTA ELEKTRO AS

HUMAN FACTORS RESEARCH LTD

KATHRIN BÖGELSACK

HYDRO ALUMINIUM

OLE TOTLAND

INGEN INGE NESBØ

KVÆRNER ENGINEERING AS

TDC SONG AS

NOKAS AS

ONECO SAMFERDSEL AS

CAMILLA GULLAKSEN COACHING

VIAL AS

STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER

NSO GROUP AB

INTUI AS

TEAM GRØTTE

WILSON BRYAN M

SIVILING K A SOLBERG AS

NORGES TAK AS

ONE VOICE AS

MO OG JØSTER VIDAREGÅANDE SKULE

GROW COMPETENCE CONSULTING AS

LOCUM - SIMEN SAMUELSEN

SEADIVE AS

TESAKER VANN AS

HABIT AS

EIDSIVA ANLEGG AS

LEICA GEOSYSTEMS AS

STRANDA KOMMUNEKASSA

AALUND PR & COMMUNICATIONS

HANS OLAF AANENSEN - SIVILARKITEKT MNAL

FOSSEKALL AS

STIKK & MÅL AS

ADVOKAT ARNE JØRGENSEN

SWECO INFRASTRUCTURE AB

SERTIFISERING I SØR AS

SIDSEL K TVEØY

LANDSKAP DESIGN AS

DYNAROAD OY

GEOINGENIØRENE AS

AGDER ENERGI NETTKONSULT AS

ADITRO AS

SIVILINGENIØR RODVELT AS

E18 VESTFOLD AS

LOOMIS NORGE AS

ULSTEIN KOMMUNE

NORGEODESI AS

ØVERGÅRD`S TRAFIKKOMPETANSE

FORTELL GEIR ANDERS RYBAKKEN ØRSLIEN

NORLEB TOLKE- OG TRANSLATØRTJENESTER AS

AKERSHUS FYLKE V/ØKONOMIAVD

STOA TREVARE AS

HAMAR ARBEIDERBLAD AS

VIKEN SKOG BA

GANGDAL JON

HENNING BANG AS

VEJDIREKTORATET

VESLEFLIKK AS

M-MEDIA MORTEN BROKS

OLSRUD AADNE

AGJOHNSEN AS

DELOITTE ADVOKATFIRMA AS

JONSSON CECILIA

LINE ULEKLEIV

PROSJEKTVISION Egil Sorgendal

STIFTELSEN NORSK MATKULTUR

LINDCON AS

BERG GEOMATICS

WEST LAB SERVICES AS

MULTICOM NORGE AS

CASPERSENS TRYKKERI AS

HARTMARK CONSULTING AS

GJØVIK TOTAN MEDIA AS

ØYVIND UREVATN

EIDSVOLL KOMMUNE

PROSTIK AS

S KLEIVANE SAG AS

GEOSAFE AS

RANHEIM IDRETTSLAG

BEDFORD ROBERT B

MOBMAN

GØRAN LANGEDAL AS

GEONOR AS

STRAND GJØVIK AS

JEVNAKER KOMMUNE

THUROCZY ATTILA

BERGEN RØRINSPEKSJON AS

INFRATEK ENTREPRENØR AS

UNIFIED MESSAGING SYSTEMS AS

UNIVERSITETET I TROMSØ

SECURITAS AS

LABNETT AS

REHAB DYKKERENTREPENØR REIDULF BERGHEIM

BEDRIFTSIDRETTSLAGET VEG

BEDRIFTSIDRETTSLAGET LILLEHAMMER SVV

DOKK HOLM AS

HJELLNES CONSULT FLORØ AS

LEARN BY MOTION AS

ONLIVE RESEARCH AS

KPMG AS

BIOPLAN NORGE AS

DTZ REALKAPITAL VERDIVURDERING AS

GRANNES KARL MAGNE

NORCON ENGINEERING AS

SKAUGEN MASKIN AS

DEEP SEA ANCHORS AS

NORICOM NORD AS

WINSENTS ELEKTRO

APRO TELE OG DATA AS

NOOMAS KRISTIANSUND AS

TC CONNECT AS

PERDUCO AS

SEM SIKKERHET

APPLIED TRAFFIC LIMITED

BJØRG THORVIK HELGEN LANDSKAPSARKITEKT MNLA

TT-TEKNIKK AS

SOFTWARE INNOVATION ASA

PMC SERVI AS

TRL LIMITED

CARL FREDRIK EKKER

T ANDERSEN INGENIØRTJENESTER

STEIN FYKSEN AS

SOLVANG OG FREDHEIM AS

ESON PAC NORGE AS

TEMA ENK TERJE MAURING

ANDA & HIRTH ANS

PROSJEKT SØRVIS AS

BELT-PRODUKTER AS

COMPARTNER AS

CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PER MULVIK AS

HØGSKULEN I VOLDA

STUDIO 4 ARKITEKTER AS

DYBWAD ENGINEERING AND MANAGEMENT CONSULTANT

PRINTHUSET AS

MAKO SYSTEMER

EVENTMEDIA PAUL SÆTRANG

LYSE INFRA AS

DANSK CYKLIST CYKLISTFORBUNDET

FESTE NORDØST AS

OLA ASBJØRN BETTUM

GEOLOG EYSTEIN GRIMSTAD

KARLSEN & KVILE AS

HERMOD BJØRKESTØL

PROMITEK AS

V&B SOFTWARE SERVICES LTD

OPPLANDSKE BETONGINDUSTRI AS

KWINTET NORGE AS

GUNNAR STUSDAL MASKIN

OSLO KOMMUNE VELFERDSETATEN

SUNNE ORGANISASJONER AS

EPRO EIENDOMSUTVIKLING AS

VESTRE TOTEN KOMMUNE

BRAATEN MEDIEPRODUKSJON

SPOR 3 AS

TREDE ARKITEKTER AS

LOSBY GODS AS

GASTELUM ANDREA

BRØDRENE HAGENBORG AS

ELLING WESTERÅS

A-PRESSEN NASJONALT SALG AS

FRODE VINGELSGÅRD STRAND

TELENOR NORGE AS

BATNFJORD VASSVERK SA

ADVOKATFIRMA HAAKSTAD & CO DA

ADVOKATFIRMAET LND & CO DA

HOOTON R.D., PHD.

DANNEVIG FOTO AS

OSLO MODELLVERKSTED ANS

REZIDOR HOTELS NORWAY AS

HAGENTOFT HUS AB

ERGONOMIKONSULENTENE AS

STEINAR JOHANSEN TRANSPORT AS

POSTEN NORGE AS

BJØRN BRUVOLD

ING S LINDEBERG AS

THOMAS LØVDAHL

LERSTAD THOR HENNING

LEGE GEIR FLATABØ

OLAV ERIK HAGEN AS

HYOP AS

UAB DET NORSKE VERITAS

LEIF GJERDE

SIV ING STENER SØRENSEN AS

STAVANGER KOMMUNE

HARDANGER OPPMÅLING AS

K O MYHRE AS

AALAND ARKITEKTKONTOR AS

FARLEIA FORLAG GJEVIK

NORGES KOMMUNEREVISORFORBUND

AKERHAUG TERJE

MAT & PERSONAL PARTNER AS

PETER BUTENSCHØN

JANE SVERDRUPSEN KUNST

SOLHEIM OG JACOBSEN ARKITEKTER AS

HEIS TEK BERGEN AS

FJELLSIKRING INTER HANDLING AS

VÅGHALSEN SKRIVERI

COMPARTNER AS

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

RICA HOTELLENE OSLO AS

STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN

SYLTE MASKINSTASJON AS

RG OPPMÅLING

PROXLL AS

SIGURD STAVE MASKIN AS

JØSOK PROSJEKT AS

AUTO METODIKK AS

SVEIN MAGNE SIRNES

FRISKVERNSFORETAKET VEGARD NILSEN

INGENIØRTJENESTER AS

TORSTEIN KJÆRVIK

NORICOM TOLKE- OG TRANSLATØRTJENESTE AS

DATAMETRIX AS

NORDVEST TAKST ING. ROLF BJERKESETH

DIMCO AS

FISKEHELSE OG MILJØ AS

FELIX KONFERANSESENTER AS

AKVATOR AS

OPPEDAL ANITA

KJELL TOKVAM AS

INGENIØR S J WIIK AS

OSLO KOMMUNE BYANTIKVAREN

PRINTTING PRODUKSJON AS

QUALITY SKJÆRGÅRDEN HOTEL OG BADEPARK AS

MILLSTREAM ASSOCIATES LIMITED

KNUT HJELTNES SIVILARKITEKTER MNAL AS

ANLEGGDATA SØR AS

LYDLARS LARS-CHRISTIAN BAKKELUND

BRØDRENE DAHL AS

PROMO1 BERGEN AS

DOZERDRIFT AS

GEOVITA AS

BRO & TUNNELSELSKAPET AS

GATA REKLAME AS

BYGGEBISTAND AS

SELSKAPET GUDME STAD AS

SCANDINAVIAN MOTORCENTER

NORSK TRAFIKKDIRIGERING AS

PIR II AS

KLIMA 2020 AS

GRAND DRIFT AS

VAKT SERVICE ALARM & LÅS VESTFOLD AS

MOLDE KOMMUNE

CHRISTIN BASTIANSEN

ARNE J ØVRETVEIT AS

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON

PRIKO REKLAME AS

BYGGMESTER OG TAKSTMANN TORE THEODORSEN

HOTEL BERGEN AIRPORT AS

SANNE BETONGSAGING AS

RAGN SELLS AS

SOGN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SIVILINGENIØRENE SJÅTIL & FORNÆSS KONGSVINGER AS

CATO GEOTEKNIKK SOLBERG

ULRICH LINNEMANN

SPK FORVALTNING

ADVOKATFIRMAET KYRRE ANS

BYGGMESTER SAGEN AS

PORSGRUNN KOMMUNE

GULBRANDSEN ROLF LANDSK ARK MNAL

BRAVIDA NORGE AS

ELEKTRO VENTILASJON RØR NORGE AS

XYZ OPPMÅLING AS

KLARTEKST NILS PETTER SMEBY

NORDRE EKRE GÅRD MARIT EKRE

GØTZ AS

SOGNLAB AS

STATISTISK SENTRALBYRÅ

A7 PRINT AS

MACSIMUM DESIGN AS

GEOSOLUTIONS S.A.S DI SIMONE GIANNECCHINI & C.

TROLLHEIMSLAB AS

ARNSTAD-HEGGENHOUGEN-HAGE AS

NORSAM AS

NIVI ANALYSE AS

RØDE KORS FØRSTEHJELP AS

CENTRUM BIRKEDAL TRAFIKKSKOLE AS

TRØNDERLINJEN AS

STATENS FORURENSNINGSTILSYN

PROFINOVA

VOSS OPPMÅLING AS

STEFFENSEN PETTER

AURE KOMMUNE-974619032

DMT ALVDAL AS

TORIL REDALEN

PÅL VIGELAND

NORGES NATURVERNFORBUND

FORUM ETNIKO

GRESSMYR ASBJØRN

EIDE OTTO

ALTA KOMMUNE

DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET

EIKEN HARALD CHRISTIAN

ASTRID SLEIRE

ELI HAGELUND OKKELMO

PER SOLEM ARKITEKTKONTOR AS

VANNLABORATORIET AS

TRØNDER- PLAN AS

FILEMAIL AS

ASTOR FURSETH

TIDENS KRAV AS

MYCOTEAM AS

GJØVIK KOMMUNE

SIV ING TORE NORDBY

SANDBERG OLE

KURT WATHNE

BÜRO FÜR VERKEHRSÖKOLOGIE

OTERA INFRA AS

HØLMEBAKK CARL-VIGGO ARKITEKT

ING JACOB REME AS

TRONRUD ANLEGG AS

AMDAHL JØRGEN

UMEÅ UNIVERSITET

SUNNLAB AS

RØRL.MESTER JAN YNGVE MATHISEN

JAUKKURI MAARETTA

SCAN-MATIC AS

ROMSDAL JORDSKIFTERETT

KLUBB 81

BAIN PHILIP HARBOE

MØLLER UNDALL AS

HARALD NESSET RÅDGIVING & CONSULTING

FELLOWES NORGE AS

OSCAR JANSEN ILLUSTRASJON

OSKAR BRUGRAND AS

GUNHILD KJESERUD-BØRNICH

OMDAL SIV ELLEN

KRISTIANSUND KOMMUNE

MEDIAWEB

SJÅTIL & FORNÆSS AS

ING EGIL BRAADLAND AS

ABS ANDREASSENS BILSKOLE AS

RAINBOW HOTEL NORDLYS AS

ØIEN & INDERGAARD AS

LUNDQUIST PIANOSERVICE

BG SULDAL AS

ANVIK CECILIE HØJ

WEB SYS AS

RINGERIKS-KRAFT INDUSTRISERVICE AS

MORFEUS AS

ROGALAND TAXI AS

G4S SECURE SOLUTIONS AS

EIDE INGOLF

UNIVERSITÄT STUTTGART

DILIGENT GROUP AFRICAN (PTY) LTD

VEISKILTKONSULENTEN AS

HITRA KOMMUNE

HOWDEN VILLY

LT KONSULTIT OY

JENSEN BJØRN - REINE

BERG KNUDSEN AS

PER ARTHUR SOLLI

SKJERVØY ARBEIDSSAMVIRKE AS

ST OLAVS HOSPITAL HF

NICOLAE BOGDAN

KVISVIKS KOMBINASJON

SEMANTIX INTERPRETO AS

RÅDHUSKANTINA ANS

ERIK ROAR LOFTESNES

VRIO LÅS & NØKKEL AS

SEHM HARALD

SOLLIHØGDA SKI OG SALONGSKYTTERLAG

ANDREAS BJØRKLUND

SEG - SAMISK NÆRINGS-OG UTREDNINGSSENTER AS

TRE KOKKER VOSS AS

TRAINOR ELSIKKERHET AS

ASTRICS CATERING SERVICE

TV 2 AS

HOLTÅLEN KOMMUNE

RICHARDSEN IDAR

TURID WINTHER-LARSEN

MELBY TOM

LILLEJOD MATHIAS

ANDENES SKOLEKORPS

SANDE KRO & HOTELL AS

ELTRON AS

SKIPPER WORSE AS

HOVDMOEN HOTELLDRIFT AS

LARS J BERGE

DOLMSUNDET HOTELL AS

TOM VAN DE VEN

ICE NORGE AS

RINGSAKER KOMMUNE

BRYN EIENDOM AS

EUREST PERSONALRESTAURANTER AS

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

UNIWEB AS

GRID STRATEGISK DESIGN AS

MILLSTREAM ASSOCIATES LTD

NEVERDAL SKOLE

SVV KANTINER

ARCTIC TRANSLATIONS MARI HAEGSTAD

TELIASONERA NORGE AS

ONNINEN AS