Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1112 (2012-2013)
Innlevert: 04.04.2013
Sendt: 04.04.2013
Besvart: 12.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Årsrapporten fra Statens vegvesen viser at man i 2012 har brukt 2,4 mrd. kroner på utgifter til konsulenter mot 1,5 mrd. i 2010. Dette er en kraftig økning på 2 år.
Kan jeg derfor be om en oversikt over hvilke konsulenter som er benyttet, og hvor mange av disse som har vært ansatt i Statens vegvesen, samt hvor stor andel av utgiftene som har gått til disse?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Statens vegvesen har hatt en stor økning i bevilgningene de siste årene. For å få omsatt tildelte midler er det både tilsatt nye medarbeidere og kjøpt tjenester i det private markedet. Hvor mye som bør kjøpes av tjenester og hvor mye som bør være egen produksjon, kan diskuteres, men Statens vegvesen hverken kan eller bør produsere alt selv. Kjøp av tjenester til gjennomføring av KVU/KS1 og KS2 må finne sted. Kjøp, og hvor mye som skal kjøpes, av planleggings-, byggherre- og prosjekteringstjenester er mer en vurderingssak. Det er ikke unaturlig at slike kjøp øker når bevilgningene øker betydelig. Dette er oppgaver som er helt nødvendige for etatens produksjon og gjennomføring av prosjekter.
Det er en kontinuerlig utfordring å beholde flinke ansatte med ettertraktet kompetanse. Mange av de ansatte i Statens vegvesen arbeider naturlig nok tett sammen med konsulenter og entreprenører, og det er ikke uvanlig at ansatte får tilbud om tilsetting hos disse. På tross av at de private firmaene stort sett kan lokke med høye lønninger, klarer Statens vegvesen å beholde de aller fleste som får slike tilbud. Det er bare en håndfull av etatens medarbeidere som går over til konsulenter. Hvor mange personer som opp gjennom tidene har arbeidet i Statens vegvesen og som nå arbeider hos et konsulentfirma, har ikke Statens vegvesen oversikt over.
Fra regnskapet vedlegges en oversikt over hvilke leverandører Statens vegvesen har benyttet i 2012. De fem største i 2012 var Norconsult, Rambøll, Multiconsult, Dr. Ing. A Aas-Jakobsen og Steria.

Vedlegg:

Regnskap 2012 - konsulenter, leverandør

Leverandørnavn
NORCONSULT AS
RAMBØLL NORGE AS
MULTICONSULT AS
DR ING A AAS-JAKOBSEN AS
STERIA AS
ASPLAN VIAK AS
SWECO NORGE AS
COWI AS
CIBER NORGE AS
REINERTSEN AS
VIANOVA PLAN OG TRAFIKK AS
TRIONA AS
ACANDO AS
AAS-JAKOBSEN TRONDHEIM AS
STIFTELSEN SINTEF
BEKK CONSULTING AS
EVRY CONSULTING AS
JERNBANEVERKET
STRÅLFORS AS
TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT
STATENS KARTVERK
JOHS HOLT AS
INTEROPERABILITETSTJENESTER AS
OBJECTNET AS
EFLA VERKFRÆDISTOFA
VIANOVA SYSTEMS AS
DIGITAL INNOVATION AS
TELEPLAN CONSULTING AS
STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
CONSTRADA AS
VIANOVA KRISTIANSAND AS
FAVEO PROSJEKTLEDELSE AS
STEMA RÅDGIVNING AS
ENTREPRENØRSERVICE AS
DOVRE GROUP AS
VECTURA CONSULTING AS
NETLIGHT AS
VEXTA AS
DET NORSKE VERITAS AS
GEOMATIKK AS
BRUCON AS
SCAN SURVEY AS
GEOPHYSIX AS
HJELLNES CONSULT AS
TERRAMAR AS
NORKART AS
BANESERVICE AS
ALMENNA VERKFRÆDISTOFAN
IF SKADEFORSIKRING NUF
INSPECTA AS
NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS
ELEKTROPROSJEKT AS
TUNNEL OG GEOCONSULT AS
UNIVERSITETET I BERGEN
FOKUS PROSJEKT AS
UNIVERSITETET I AGDER
METIER AS
ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS
VIANOVA LILLEHAMMER AS
AXICON AS
MANPOWER AS
EVRY AS
VIATECH AS
VEIDEKKE INDUSTRI AS
SBV CONSULT AS
ANKO NOVA AS
DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT
FORNEBU CONSULTING AS
GEOPLAN ØST AS
VISTA ANALYSE AS
MORECOM AS
MEDIACOM AS
DIMENSJON RÅDGIVNING AS
HR PROSJEKT AS
NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING
REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS
MESTA DRIFT AS
RASMUSSEN & STRAND AS
CARL-VIGGO HØLMEBAKK AS
EVRY CARD SERVICES AS
PLAN- OG PROSJEKTPARTNER AS
UNIVERSITETET I OSLO
JOHS J SYLTERN AS
GEODATA AS
TJT DA
DR TECHN OLAV OLSEN AS
NORDPLAN AS
HJELP24 AS
ENOKSEN CONSULTING
ADECCO NORGE AS
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET
TORKILDSEN, TENNØE & CO ADVOKATFIRMA AS
SVEIN A STIGRE
IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES AS
PLANIA AS
PLAN VEST AS
VERDAL INSPECTION & TECHNOLOGY CENTER AS
FIRSTVENTURA AS
OLEICO AB
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
HOLTE CONSULTING AS
A-2 NORGE AS
FORBES CONSULTING AS
ATELIER PETER ZUMTHOR & PARTNER
RANUM EDB AS
SMIDT & INGEBRIGTSEN AS
EL-RÅD J. H. THORI
GHILARDI+HELLSTEN ARKITEKTER AS
ATEA AS
VAGSTAD PROSJEKTSERVICE AS
PLAN URBAN AS
ASTER AS
ELECTRONOVA AS
ADVOKATFIRMAET GRETTE DA
DINAMO AS
SIVILINGENIØR NILS RØMOEN AS
JIM CONSULT AS
STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR KULTURMINNEFORSKNING
VIANOVA TRANSIT AS
JÆRCONSULT AS
MELLOMROM ARKITEKTURPSYKOLOGI AS
BARLINDHAUG CONSULT AS
DELL COMPUTER AS
LARSEN ERIK INFORMASJONSTJENESTER
BJØRN SMITH-HALD AS
BP CONSULT AS
VEITEKNISK INSTITUTT
EID KOMMUNE
COMBIA PROSJEKT OG EIENDOM
TS PROSJEKT TORE STEIMOEN
NORWEGIAN ROCK GROUP AS
JARMUND/VIGSNÆS AS ARKITEKTER MNAL
PÖYRY SWEDPOWER AB
TERRATEC AS
NIDAROS OPPMÅLING AS
GEOSENSE SA
STIFTELSEN FOR NATURFORSKNING OG KULTURMINNEFORSKNING
QUALISOFT AS
HOJ CONSULTING GMBH
EVRY ASA
ELDEN AS
AASLUND'S EL-TJENESTE
WIFLADT KUNNSKAPSUTVIKLING AS
NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING
SIVILINGENIØR ROLF BRYHNI
TECHNOGARDEN ENGINEERING RESOURCES AS
ERLING ROLSTAD AS
GEOMAP AS
KVORNING DESIGN KOMMUNIKATION
RG-PROSJEKT AS
SK THORBJØRNSEN
FESTE GRENLAND AS
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
WENDIA NORGE AS
MØREFORSKING MOLDE AS
TEØK AS
LØVLIEN GEORÅD AS- INGEBERG
OSLO ECONOMICS AS
TEKNA-TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING (NORSKE SIVILING FOR)
HOEM & AAMODT OPPMÅLING AS
LUND RANDI STØRDAL
DR TECHN KRISTOFFER APELAND AS
BRO- & ANLEGGNINGSKONSULT AB
NOVAFORM AS
OSLO VEI AS
JENSEN & SKODVIN ARKITEKTKONTOR AS
R&P GEO SERVICES AS
ELAN IT RESOURCE AS
UNIFORM AS
OPPLAND FYLKESKOMMUNE
TRAFSYS AS
ECON ANALYSE AS
SVERRE JOHAN KVINNESLAND
TRIONA AB
VIANOVA TRONDHEIM AS
OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
ISS FACILITY SERVICES AS
RAMBØLL SVERIGE AB
ROGALAND FYLKESKOMMUNE
URBANET ANALYSE AS V/BÅRD NORHEIM
BURSON-MARSTELLER AS
DIMCO
TS TENESTER
ING FRED H FINSRUD AS
SVEND OLE HANSEN APS
CRENO AS
KASPER NORDMELAN AS
ROKTA AS
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP
PARKER MARITIME AS
SYSTEMLØSNING AS
WOLD KNUT
MOWA CONSULT
RUTER AS
DAHLMAN INGE LANDSKAPSARKITKET MN
CIVITAS AS
READ ASA
SIEMENS AS
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
HEISTAD BRØNNBORING AS
GEOSUBSEA AS
AVENTI TECHNOLOGY AS
TEGN 3 AS
SAMNØY AS
CORPORATER AS
RAMBØLL DANMARK AS
SYSTAD PROSJEKTSTYRING AS
ODD ERIK DELBEKK LIMITED
ARVE J STAVIK AS
NORPLANT AS
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
HBI HAERTER AG
TEKNISK DATA AS
OMEGA IAT AS
AKASIE SPRÅKTJENESTER AS
AGDER OPS VEGSELSKAP AS
KULTURMINNECONSULT
ÅKNES/TAFJORD BEREDSKAP IKS
BOUVET NORGE AS
GEOMATIKK IKT AS
KJELLER VINDTEKNIKK AS
PIR II PLAN AS
TRANSPORTSTYRELSEN
PLANSMIA AS
SYKLISTENES LANDSFORENING
LAUKLI LANDSKAP
JOINT COLLABORATION AS
SVENDBY BYGG CONSULT AS
GEOVEST-HAUGLAND AS
RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS NORWAY AS
FAK PROKURIA AS
SIVILING REITAN AS
SAFETEC NORDIC AS
GEONORD AS
SUNDE TERJE AS
NIELSEN
SIVILINGENIØR HELGE HOPEN AS
DELOITTE STATSAUTORISERTE REVISORER AS
CAUTUS GEO AS
ROCKMA SYSTEM AB
EUREKA SYSTEMS AS
Q-FREE ASA
AREAL OG EIENDOM AS
LARS HÅKON SEIM
AKVAPLAN-NIVA AS
BIOFORSK
CODE ILLUSTRATED FUTURE AS
GRØNDALEN UTVIKLING
ÅF NORGE AS
ADVOKATFIRMAET NORDIA DA
DTZ REALKAPITAL EIENDOMSMEGLING AS
HEIMDAL EMIL
NORSTART NORSK ELBILFORENING
SAMFUNNS OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS
SIV.ING. FINN-ERIK NILSEN AS
ROADSCANNERS OY
VIANOVA SYSTEMS TIPS FM AS
OPINION PERDUCO AS
SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT
GRINDAKER AS
GEO DRILLING AS
VEGTJENESTER DAVID GRØVDAL
BERGEN KOMMUNE
JOHANNESEN MANAGEMENT
VEILYSKOMPETANSE AS
PLAN OG PROSJEKT LILLEHAMMER ARKITEKTTEAM AS
B & A - OPPFØLGING
FLATELAND VEGMERKING AS
EIENDOMSUTVIKLING KNUT GUNDERSEN
PROACTIMA AS
FOSSCOM
LIE ØYEN ARKITEKTER AS
SINUS AS
RESCON MAPEI AS
INGENIØR ARNFINN PETTERSEN
HÅVARD ØSTLID CONSULT
OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
TRAFIKVERKET
ROAD SOLUTIONS AS
UNIFOB AS
KON-SUL AS
HAUK AS
KLIMATOR JØRGEN BOGREN
KNUT THØRRING DAVIDSEN
INGE BERGUM
AQUATEAM NORSK VANNTEKNOLOGISK SENTER AS
CACON
TUNNEL & GEO CONSULT PER ARNE MOEN
BERG & DYRING AS
ULSTEIN POWER & CONTROL AS
LUND, MOHR & GIÆVER-ENGER MARIN AS
DOMSTOLADMINISTRASJONEN
TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS
VEISERVICE V/HELGE SETTEMSDAL
HAUGEN / ZOHAR ARKITEKTER AS
JUSTERVESENET
ODD IVAR BAKKEN
AURLAND NATURVERKSTAD AS
OLSEN FINN HOLM
APROVA AS
NORSK REGNESENTRAL
OLRUDGÅRDEN AS
INGENIØRSERVICE ØST AS
HILDE AAGAARD
UKJENT KUNDE AS
NORSK RIKSKRINGKASTING AS
VISTA UTREDNING AS
PLAN OG OPPMÅLING VALDRES A/S
SUBSEA INTERNATIONAL AS
ADVOKATFIRMA SELMER DA
CEDR CONFERENCE OF EUROPEAN DIRECTORS OF ROADS
COWI AS - DANMARK
TAKST TEAM AS
JEESSAA AS
TRAFIKANTEN AS
ARTIFICIAL SOLUTIONS SCANDINAVIA AB
IMPAKT GEOFYSIK
INSTITUTT FOR MEDSKAPENDE LEDELSE AS
BOMEK CONSULTING AS
PLAN ARKITEKTER AS
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TIMEOUT NEDREGÅRD OG BERTELSEN ANS
L J B AS
TAIEB BYGGTEKNIKK
INDERØY KOMMUNE-997391853
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
REFSDAL GEIR
EPINION AS
VESTNORSK BRUNNBORING AS
RED KOMMUNIKASJON AS
MILJØFAGLIG UTREDNING AS
BRUER KJELL
MANTHEY KULA ANS
CATHRINE JUELL AS
SIRIUS IT AS
ARKITEKST AS
TRONDHEIM KOMMUNE
SMELAND MAGNE
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER
TECSIDEL NORWAY AS
SIVILING ARNE HAUGEN VVA PROSJEKTERING
MEDIEPARTNER AS
KAI HANSEN TRYKKERI AS
MANNVIT HF
VAGSTAD PROSJEKTSERVICE
TROMSØ KOMMUNE
TROMS FYLKESKOMMUNE
INGENIØR TERJE JAKOBSEN AS
RUDEN LTD
AFF KONSULENT AS
GEMALTO NORGE AS
ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING AS
ODD HÅLAND KONSULENTTJENESTER
DET NORDENFJELDSKE ADVOKATKONTOR ADVOKAT TERJE SKJØNHALS AS
VISINDI OSLO AS
NAMDAL RESSURS AS
ASLE FARNER - STRATEGI OG SAMSPILL
NORDNORSK BRØNNBORING AS
GEO CON
SENTER FOR INNOVASJON & BEDRIFTSØKONOMI AS
SVEIN OLA JOHNSEN/SOJOS CONSULTING
HØGSKOLEN I FINNMARK
ICE CONSULTING AS
MISA AS
MARIT GUNHILD ARNEKLEIV
DRAMMEN KOMMUNE
PER ANTONSEN
NETTSKOG AS
ROM EIENDOM AS
ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
BEVER CONTROL AS
STÆRK & CO AS
KSK - KAARE STEFAN KRINGLEBU
BOVIM FUGLU SVINGEN AS ARKITEKTER
STIFTELSEN NORSK SJØFARTSMUSEUM
ÅNONSEN CONSULTING
IDE HOUSE OF BRANDS AS
ASPLAN VIAK INTERNET AS
OPAK AS
BUGGE ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN
ØSTENGEN & BERGO AS
IPO AS
SKANSKA NORGE AS
FAK PROKURIA AS-INAKTIV
EUROSKILT DRIFT AS
RÅDGIVENDE BIOLOGER AS
FYLKESKASSEREREN I NORD-TRØNDELAG
BLOM GEOMATICS AS
ING R ROSE AS
BJØRBEKK & LINDHEIM AS
MULTICONSULT WSP ANALYSE & STRATEGI AS
ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA
SLA AS
DNB BANK ASA
MORTEN LØVSETH SIVILARKITEKT MNAL AS
ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA
GARTNER NORGE AS
CONSULENTPARTNER AS
STANDARD NORGE AS
RENNEBU KOMMUNE
MOSJØEN GEOLAB AS
MARINE BUNNDYR AS
KLAPP MEDIA AS
SANDEN MEDIA AS
TOFT ARKITEKTER AS
PROSJEKTUTVIKLING MIDT-NORGE AS
NORDBRO I STOCKHOLM AB
STATENS VÄG & TRANSP FORSK INST
MERCURI URVAL
FISKUM KJELL
SIMCON AS
GILLEBO AS
DESIGN MANAGEMENT AS
HELGELAND LANDBRUKSRÅDGIVNING
BIOTOPE AS
SAFE CONTROL AS
SKAGERAK ELEKTRO AS
LCI LIGHT CONSULT INTERNATIONAL
KNUT O STRAND
SIVILINGENIØRENE HAUG OG BLOM-BAKKE AS
TANAQUIL ENZENSBERGER
HORDALAND FYLKESKOMMUNE
BODØ KOMMUNE
NODE RÅDGIVENDE INGENIØRER AS
RØE KOMMUNIKASJON AS
BYGNINGSINGENIØR TAKSTMANN TOR EINAR SUNDNES AS
SWARCO NORGE AS
INNHERRED HMS BA
ADVOKAT JOHN OLAV ENGELSEN
AUTOMASJON OG DATA AS
PIREN HMS LIMITED
GLABAKK SKOG INGER LISE AMUNDSEN
JKL OSLO AS
ANLEGGSIMPORTØREN AS
NOVATEK AS
COMPUTATIONAL INDUSTRY TECHNOLOGIES AS
EUROPEAN FEDERATION FOR TRANSPORT AND ENVIRONMENT AISBL
STEINSVIK ARKITEKTKONTOR AS
SIVILINGENIØR EINAR HANSEN AS
BÅSUM BORING TRØNDELAG
BMO ENTREPRENØR AS
SELBERG ARKITEKTER AS
ARKIVVERKET
TUPELO ARKITEKTUR AS
PER A ØREN AS
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING SALTEN
SAMETINGET
CR GROUP AS
NEXCONSULT AS
ULLENSAKER KOMMUNE
K BAUGERØD ANLEGG AS
NESTE JAN DESIGN AS
HEGGELIEN OPPMÅLING AS
KJELL SANDNES
STUEDAL KOMMUNIKASJON
PUSHAK AS
LANDMÅLER SØR AS
NILS BJØRDAL
ARTEC AS
STRIKKAREN AS
NATURE AS
ERICHSEN & HORGEN AS
ERNST & YOUNG AS, OSLO
LANDSKAPSFABRIKKEN AS
MAURER SÖHNE GMBH & CO. KG
E. OPEDAL & SØNNER AS
AGDER-TELEMARK PLANSELSKAP AS
KVIKNE RENNEBU KRAFTLAG AL
MATRICULA AS
ERIK JACOBSEN MEDIA-PRODUKSJONER
BRØDRENE MYHRE AS
GEO SURVEY AS
STIFTELSEN NÆS JERNVERKSMUSEUM
RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING AS
TRANSPORT SIMULATION SYSTEMS
TERRATEKNIKK AS
K B CONSULT KÅRE BJØRGE
ALLKOPI AS
TAKSTKONTORET VALDRES AS
STAAHR CONSULTING AS
QUARTZ+CO NORGE AS
ASKER KOMMUNE
MARITIME CONSTRUCTION SOLUTIONS AS
AALERUD AS
KONGSVINGER KOMMUNE
SINTEF ENERGI AS
OPEN SPACE CONSULTING
IVERSEN INGE
LINDA BAKKE PRODUCTIONS
KJELL SKRETTEBERG BYGGE- OG PROSJEKTLEDELSE AS
SIGURD LANGERØD GEOTEKNISK RÅDGIVNING
SISTE SJANSE
DANI BÅTCHARTER
SD BYGGELEDELSE SVEIN DAG JOHANSEN
LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS
ANKO OPPMÅLING AS
INDRE SOGN TAKSTKONTOR
WIERSHOLM, MELBYE & BECH ADV.FIRMA AS
NORSK MUGGSOPP OG BAKTERIEKONTROLL
SYNOVATE NORWAY AS
UNIVERSUM COMMUNICATIONS SWEDEN AB
HAMMERØ & STORVIK PROSJEKT AS
ANLEGGSHJELP AS
AJL - ANDRESEN, JACOBSEN & LØYNING AS
SIVILINGENIØR INGER HILDE SOLSTAD
J.R DYKKERSERVICE AS
VIA TRAVEL NORGE AS
PHILIP B HAYES MIED ENGINEERING DESIGN CONSULTANT
SULDAL ELVERK
PA CONSULTING GROUP AS
HANS GRØNVOLD
TERRATEKNIKK - TOR KVILJO
NORFILM AS
ECOFACT SØRVEST AS
GRAM HAMBRO & GARMAN ADVOKATFIRMA AS
MIMIR AS
MJELDE OG JOHANNESEN AS
AGDER BERGKONSULENT AS
SALTEN KARTDATA AS
BREKKE & STRAND AKUSTIKK AS
GEOSCAN AS
EUROFINS NORSK MILJØANALYSE AS
SYSTOR TRONDHEIM AS
DIPL. ING FLORIAN KOSCHE AS
HELMERS GABRIEL
MOLDE FORUM AS
MJØSLAB IKS
SENTER FOR LEDELSE AS
PARADOKS AS
VEGAMOT AS
AGLOBER AS
RANDESUND PLANTESKOLE DRIFT AS
QUALITY HOTEL RESIDENCE AS
SVEN ERIK HEM
DR KAARE FLAATE
FJERMESTAD ARBEIDSVARSLING
70 GRADER N ARKITEKTUR AS
PAS INGENIØRER AS
JOHNSEN CONSULT
BERGEN ENERGI AS
DYNAGRAPH AB
HAFSLUND NETT AS
ROGNSTAD TROND
ADWAYS DESIGN LTD
FRU LYSHOLM AS
RØNNING SVEIN
DE UTENKTE TANKERS TÅRN U8 AS
UGLAND IT GROUP AS
NORDENFJELDSKE CREDITREFORM AS
BYGG CONTROL AS
TUE GREENFORT
GEOPLAN AS
NOR BRIDGE AS
ERIK SELMER SIVILARKITEKT M.N.A.L.
DR ING BJØRN BUEN AS
CONSOLVO AS
BETEC AS
ALLEGRO AS
SEPAS NORD AS
SLAGSVOLD HEKNE DESIGNMENT
ADVOKAT FRODE SAMUELSEN
NEOLAB AS
BLÆST DESIGN AUD GLOPPEN AS
FAUN NATURFORVALTNING AS
NCC ROADS AS
PAPIR OG FIBERINSTITUTTET AS
NORTAX ASFALT AS
VVS- OG KLIMARÅDGIVNING AS
OMEGA PLAN-CONSULT AS
HENNING HANSEN INVEST AS
GUDBRANDSDAL ENERGI AS
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
PROSJEKTSTØTTE AS
STORM WEATHER CENTER AS
METAFILM
SVINDAL BIL
VESETH AS
INSTRUMENTTJENESTEN AS
KAASAMASKIN AS
NORSK TRETEKNISK INSTITUTT
DOKKEN AS
ELAN AS
HALLGEIR SKOG
JARLAND KRANUTLEIE AS
SENSEBIT AB
TECHPOWER AS
Q-MATIC NORGE AS
PLANCONSULT VVS AS
ØSTLENDINGEN AS
CATHWELL AS
HALVORSEN & REINE AS
QA & WELD TECH AS
SIMA AS
FITJAR KOMMUNE
SPAREBANK 1 FACTORING AS
INFO TEK
SUSAN BROCKETT PLAN OG PROSESS
ECT AS
KRISTIAN GÅRDEN OG SØNNER AS
INGE MØLLER CONSULT
TOTAL CONSULT NORGE AS
ELLEFSEN KARL OTTO
AV-TEAM VIDEOPRODUKSJON
GASTRONOMISK INSTITUTT AS
KARL SEGLEM
MYHRE ENTREPRENØR AS
NILS-OTTO KITTERØD
T C TAKST CONSULT TORGER CARLSEN
GALLAGHER & ROBERTSON AS
BRØDRENE JØLMELAND AS
TJ CONSULTING
VEGERSTØL GEIR ARNE
ARBEIDSFORSIKRINGSINSTITUTTET AS
ØYSTEIN JOHANSEN PLASS- OG GATEOPPMERKING
BÆRUM KOMMUNE
STATNETT SF
BRACON AS
CUSTOMPUBLISH AS
SAGA INNOVATION AS
LENSVIK MASKIN AS
ECOFACT NORD AS
HAUGEN ZOHAR ARKITEKTKONTOR
SIMARUD ELECTRONIC AS
STIFTELSEN KONTROLLRÅDET
STATKRAFT ENERGI AS
VIANETT AS
KRISTIANSAND KOMMUNE
ORACLE NORGE AS
JESPER JAMES ALVÆR
RADISSON BLU AIRPORT TRONDHEIM
XTRA PERSONELL NORGE AS
INSTANES POLAR AS
OSLO KOMMUNE FRILUFTSETATEN
COACHTEAM AS
EMIL AALL DAHLE ENK
SINTEF NBL AS
LASSE STØVLAND
GEHL ARCHITECTS
KRIPOS
ADVOKAT KNUT-ARNE EKERN
PERSONELLASSISTANSE NORGE AS
BRAND MANAGEMENT GROUP AS
OG ARKITEKTER AS
B HEYERDAHL
SIVILINGENIØR ANDERS BLEIE RÅDGIVENDE INGENIØR
BANGS OPPMÅLING AS
KRAFTVERK AS
HEDMARK FYLKESKOMMUNE
BJØRN MYHRE SPORT AS
SURNADAL UTVIKLING AS
NAF TRAFIKKSENTER AS
BYGDESERVICE AURSKOG HØLAND BA
PÖYRY INDUSTRY AS
AKER ENGINEERING & TECHNOLOGY AS
IPP AS
OB BRENDEMOEN AS
BRANNKONSULT SØR AS
GRASMO JON
VATTENFALL POWER CONSULTANT AB - NORGE
ORKLA INSPECTION SERVICES AS
SNORRE NICOLAISEN / GEONIC STEDSPROFILERING
GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN AS
BOTANISK UTREDNING
OSE INGENIØRKONTOR AS
SUNDLI PLAN
ALFATEKST OVERSETTELSER AS
NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND
ATLES ALVOR Atle Ingolf Smedsund
PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
GJERMUNDSHAUG ANLEGG AS
ALL REK AS
ONECO MIDT NORGE AS
INSPIRERT AS
ROYAL TRANSPORT AS
SUBITO! RESEARCH&FUTURES ERIK F ØVERLAND
ØKONOMISTØTTE - EIKELAND
FOTOGRAF ARVE ULLEBØ AS
FOLKEUNIVERSITETET ARENDAL
NORCONSULT AB
REIDAR ANDERSBAKKEN AS
HEMIS AS
NORFLAM AS
DRONNINGA LANDSKAP AS
KAMIL ROBERT GRZYBOWSKI
FJELLRENOVERING AS
COMPONENT SOFTWARE NORGE AS
HØYDAL PROSJEKTERING AS
SOGNDAL DYKKERKLUBB
VEGFINANS AS
ROLSTAD OLE
RELACOM AS
EARTHTREE MEDIA AS
STRYVO AS
OSLOTRIKKEN AS
HAUGALAND LANDBRUKSRÅDGJEVING
3RW ARKITEKTER
NORBIT ITS AS
SITMA AS
FJELLINJEN AS
GOODTECH PROJECTS & SERVICES AS
ARBEIDSLEDER T. A. HYNNE
NORSK BETONG OG TILSLAGSLABORATORIUM AS
TT ANLEGG AS
HØGSKOLEN I TELEMARK
KIRKEBY AS
OSLO KOMMUNE SAMFERDSELSETATEN
ANNETTE MARIE KIERULF
STORD OPPMÅLING AS
TRIPLETEX AS
MAGELI & CO ADVOKATFIRMA ANS
VENUA AS
MIDTBØ BYGG AS
DIN KANTINEPARTNER AS
FROG MUSIC AS
MESTA ELEKTRO AS
HUMAN FACTORS RESEARCH LTD
KATHRIN BÖGELSACK
HYDRO ALUMINIUM
OLE TOTLAND
INGEN INGE NESBØ
KVÆRNER ENGINEERING AS
TDC SONG AS
NOKAS AS
ONECO SAMFERDSEL AS
CAMILLA GULLAKSEN COACHING
VIAL AS
STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER
NSO GROUP AB
INTUI AS
TEAM GRØTTE
WILSON BRYAN M
SIVILING K A SOLBERG AS
NORGES TAK AS
ONE VOICE AS
MO OG JØSTER VIDAREGÅANDE SKULE
GROW COMPETENCE CONSULTING AS
LOCUM - SIMEN SAMUELSEN
SEADIVE AS
TESAKER VANN AS
HABIT AS
EIDSIVA ANLEGG AS
LEICA GEOSYSTEMS AS
STRANDA KOMMUNEKASSA
AALUND PR & COMMUNICATIONS
HANS OLAF AANENSEN - SIVILARKITEKT MNAL
FOSSEKALL AS
STIKK & MÅL AS
ADVOKAT ARNE JØRGENSEN
SWECO INFRASTRUCTURE AB
SERTIFISERING I SØR AS
SIDSEL K TVEØY
LANDSKAP DESIGN AS
DYNAROAD OY
GEOINGENIØRENE AS
AGDER ENERGI NETTKONSULT AS
ADITRO AS
SIVILINGENIØR RODVELT AS
E18 VESTFOLD AS
LOOMIS NORGE AS
ULSTEIN KOMMUNE
NORGEODESI AS
ØVERGÅRD`S TRAFIKKOMPETANSE
FORTELL GEIR ANDERS RYBAKKEN ØRSLIEN
NORLEB TOLKE- OG TRANSLATØRTJENESTER AS
AKERSHUS FYLKE V/ØKONOMIAVD
STOA TREVARE AS
HAMAR ARBEIDERBLAD AS
VIKEN SKOG BA
GANGDAL JON
HENNING BANG AS
VEJDIREKTORATET
VESLEFLIKK AS
M-MEDIA MORTEN BROKS
OLSRUD AADNE
AGJOHNSEN AS
DELOITTE ADVOKATFIRMA AS
JONSSON CECILIA
LINE ULEKLEIV
PROSJEKTVISION Egil Sorgendal
STIFTELSEN NORSK MATKULTUR
LINDCON AS
BERG GEOMATICS
WEST LAB SERVICES AS
MULTICOM NORGE AS
CASPERSENS TRYKKERI AS
HARTMARK CONSULTING AS
GJØVIK TOTAN MEDIA AS
ØYVIND UREVATN
EIDSVOLL KOMMUNE
PROSTIK AS
S KLEIVANE SAG AS
GEOSAFE AS
RANHEIM IDRETTSLAG
BEDFORD ROBERT B
MOBMAN
GØRAN LANGEDAL AS
GEONOR AS
STRAND GJØVIK AS
JEVNAKER KOMMUNE
THUROCZY ATTILA
BERGEN RØRINSPEKSJON AS
INFRATEK ENTREPRENØR AS
UNIFIED MESSAGING SYSTEMS AS
UNIVERSITETET I TROMSØ
SECURITAS AS
LABNETT AS
REHAB DYKKERENTREPENØR REIDULF BERGHEIM
BEDRIFTSIDRETTSLAGET VEG
BEDRIFTSIDRETTSLAGET LILLEHAMMER SVV
DOKK HOLM AS
HJELLNES CONSULT FLORØ AS
LEARN BY MOTION AS
ONLIVE RESEARCH AS
KPMG AS
BIOPLAN NORGE AS
DTZ REALKAPITAL VERDIVURDERING AS
GRANNES KARL MAGNE
NORCON ENGINEERING AS
SKAUGEN MASKIN AS
DEEP SEA ANCHORS AS
NORICOM NORD AS
WINSENTS ELEKTRO
APRO TELE OG DATA AS
NOOMAS KRISTIANSUND AS
TC CONNECT AS
PERDUCO AS
SEM SIKKERHET
APPLIED TRAFFIC LIMITED
BJØRG THORVIK HELGEN LANDSKAPSARKITEKT MNLA
TT-TEKNIKK AS
SOFTWARE INNOVATION ASA
PMC SERVI AS
TRL LIMITED
CARL FREDRIK EKKER
T ANDERSEN INGENIØRTJENESTER
STEIN FYKSEN AS
SOLVANG OG FREDHEIM AS
ESON PAC NORGE AS
TEMA ENK TERJE MAURING
ANDA & HIRTH ANS
PROSJEKT SØRVIS AS
BELT-PRODUKTER AS
COMPARTNER AS
CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
PER MULVIK AS
HØGSKULEN I VOLDA
STUDIO 4 ARKITEKTER AS
DYBWAD ENGINEERING AND MANAGEMENT CONSULTANT
PRINTHUSET AS
MAKO SYSTEMER
EVENTMEDIA PAUL SÆTRANG
LYSE INFRA AS
DANSK CYKLIST CYKLISTFORBUNDET
FESTE NORDØST AS
OLA ASBJØRN BETTUM
GEOLOG EYSTEIN GRIMSTAD
KARLSEN & KVILE AS
HERMOD BJØRKESTØL
PROMITEK AS
V&B SOFTWARE SERVICES LTD
OPPLANDSKE BETONGINDUSTRI AS
KWINTET NORGE AS
GUNNAR STUSDAL MASKIN
OSLO KOMMUNE VELFERDSETATEN
SUNNE ORGANISASJONER AS
EPRO EIENDOMSUTVIKLING AS
VESTRE TOTEN KOMMUNE
BRAATEN MEDIEPRODUKSJON
SPOR 3 AS
TREDE ARKITEKTER AS
LOSBY GODS AS
GASTELUM ANDREA
BRØDRENE HAGENBORG AS
ELLING WESTERÅS
A-PRESSEN NASJONALT SALG AS
FRODE VINGELSGÅRD STRAND
TELENOR NORGE AS
BATNFJORD VASSVERK SA
ADVOKATFIRMA HAAKSTAD & CO DA
ADVOKATFIRMAET LND & CO DA
HOOTON R.D., PHD.
DANNEVIG FOTO AS
OSLO MODELLVERKSTED ANS
REZIDOR HOTELS NORWAY AS
HAGENTOFT HUS AB
ERGONOMIKONSULENTENE AS
STEINAR JOHANSEN TRANSPORT AS
POSTEN NORGE AS
BJØRN BRUVOLD
ING S LINDEBERG AS
THOMAS LØVDAHL
LERSTAD THOR HENNING
LEGE GEIR FLATABØ
OLAV ERIK HAGEN AS
HYOP AS
UAB DET NORSKE VERITAS
LEIF GJERDE
SIV ING STENER SØRENSEN AS
STAVANGER KOMMUNE
HARDANGER OPPMÅLING AS
K O MYHRE AS
AALAND ARKITEKTKONTOR AS
FARLEIA FORLAG GJEVIK
NORGES KOMMUNEREVISORFORBUND
AKERHAUG TERJE
MAT & PERSONAL PARTNER AS
PETER BUTENSCHØN
JANE SVERDRUPSEN KUNST
SOLHEIM OG JACOBSEN ARKITEKTER AS
HEIS TEK BERGEN AS
FJELLSIKRING INTER HANDLING AS
VÅGHALSEN SKRIVERI
COMPARTNER AS
AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS
RICA HOTELLENE OSLO AS
STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN
SYLTE MASKINSTASJON AS
RG OPPMÅLING
PROXLL AS
SIGURD STAVE MASKIN AS
JØSOK PROSJEKT AS
AUTO METODIKK AS
SVEIN MAGNE SIRNES
FRISKVERNSFORETAKET VEGARD NILSEN
INGENIØRTJENESTER AS
TORSTEIN KJÆRVIK
NORICOM TOLKE- OG TRANSLATØRTJENESTE AS
DATAMETRIX AS
NORDVEST TAKST ING. ROLF BJERKESETH
DIMCO AS
FISKEHELSE OG MILJØ AS
FELIX KONFERANSESENTER AS
AKVATOR AS
OPPEDAL ANITA
KJELL TOKVAM AS
INGENIØR S J WIIK AS
OSLO KOMMUNE BYANTIKVAREN
PRINTTING PRODUKSJON AS
QUALITY SKJÆRGÅRDEN HOTEL OG BADEPARK AS
MILLSTREAM ASSOCIATES LIMITED
KNUT HJELTNES SIVILARKITEKTER MNAL AS
ANLEGGDATA SØR AS
LYDLARS LARS-CHRISTIAN BAKKELUND
BRØDRENE DAHL AS
PROMO1 BERGEN AS
DOZERDRIFT AS
GEOVITA AS
BRO & TUNNELSELSKAPET AS
GATA REKLAME AS
BYGGEBISTAND AS
SELSKAPET GUDME STAD AS
SCANDINAVIAN MOTORCENTER
NORSK TRAFIKKDIRIGERING AS
PIR II AS
KLIMA 2020 AS
GRAND DRIFT AS
VAKT SERVICE ALARM & LÅS VESTFOLD AS
MOLDE KOMMUNE
CHRISTIN BASTIANSEN
ARNE J ØVRETVEIT AS
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
PRIKO REKLAME AS
BYGGMESTER OG TAKSTMANN TORE THEODORSEN
HOTEL BERGEN AIRPORT AS
SANNE BETONGSAGING AS
RAGN SELLS AS
SOGN BEDRIFTSHELSETJENESTE
SIVILINGENIØRENE SJÅTIL & FORNÆSS KONGSVINGER AS
CATO GEOTEKNIKK SOLBERG
ULRICH LINNEMANN
SPK FORVALTNING
ADVOKATFIRMAET KYRRE ANS
BYGGMESTER SAGEN AS
PORSGRUNN KOMMUNE
GULBRANDSEN ROLF LANDSK ARK MNAL
BRAVIDA NORGE AS
ELEKTRO VENTILASJON RØR NORGE AS
XYZ OPPMÅLING AS
KLARTEKST NILS PETTER SMEBY
NORDRE EKRE GÅRD MARIT EKRE
GØTZ AS
SOGNLAB AS
STATISTISK SENTRALBYRÅ
A7 PRINT AS
MACSIMUM DESIGN AS
GEOSOLUTIONS S.A.S DI SIMONE GIANNECCHINI & C.
TROLLHEIMSLAB AS
ARNSTAD-HEGGENHOUGEN-HAGE AS
NORSAM AS
NIVI ANALYSE AS
RØDE KORS FØRSTEHJELP AS
CENTRUM BIRKEDAL TRAFIKKSKOLE AS
TRØNDERLINJEN AS
STATENS FORURENSNINGSTILSYN
PROFINOVA
VOSS OPPMÅLING AS
STEFFENSEN PETTER
AURE KOMMUNE-974619032
DMT ALVDAL AS
TORIL REDALEN
PÅL VIGELAND
NORGES NATURVERNFORBUND
FORUM ETNIKO
GRESSMYR ASBJØRN
EIDE OTTO
ALTA KOMMUNE
DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET
EIKEN HARALD CHRISTIAN
ASTRID SLEIRE
ELI HAGELUND OKKELMO
PER SOLEM ARKITEKTKONTOR AS
VANNLABORATORIET AS
TRØNDER- PLAN AS
FILEMAIL AS
ASTOR FURSETH
TIDENS KRAV AS
MYCOTEAM AS
GJØVIK KOMMUNE
SIV ING TORE NORDBY
SANDBERG OLE
KURT WATHNE
BÜRO FÜR VERKEHRSÖKOLOGIE
OTERA INFRA AS
HØLMEBAKK CARL-VIGGO ARKITEKT
ING JACOB REME AS
TRONRUD ANLEGG AS
AMDAHL JØRGEN
UMEÅ UNIVERSITET
SUNNLAB AS
RØRL.MESTER JAN YNGVE MATHISEN
JAUKKURI MAARETTA
SCAN-MATIC AS
ROMSDAL JORDSKIFTERETT
KLUBB 81
BAIN PHILIP HARBOE
MØLLER UNDALL AS
HARALD NESSET RÅDGIVING & CONSULTING
FELLOWES NORGE AS
OSCAR JANSEN ILLUSTRASJON
OSKAR BRUGRAND AS
GUNHILD KJESERUD-BØRNICH
OMDAL SIV ELLEN
KRISTIANSUND KOMMUNE
MEDIAWEB
SJÅTIL & FORNÆSS AS
ING EGIL BRAADLAND AS
ABS ANDREASSENS BILSKOLE AS
RAINBOW HOTEL NORDLYS AS
ØIEN & INDERGAARD AS
LUNDQUIST PIANOSERVICE
BG SULDAL AS
ANVIK CECILIE HØJ
WEB SYS AS
RINGERIKS-KRAFT INDUSTRISERVICE AS
MORFEUS AS
ROGALAND TAXI AS
G4S SECURE SOLUTIONS AS
EIDE INGOLF
UNIVERSITÄT STUTTGART
DILIGENT GROUP AFRICAN (PTY) LTD
VEISKILTKONSULENTEN AS
HITRA KOMMUNE
HOWDEN VILLY
LT KONSULTIT OY
JENSEN BJØRN - REINE
BERG KNUDSEN AS
PER ARTHUR SOLLI
SKJERVØY ARBEIDSSAMVIRKE AS
ST OLAVS HOSPITAL HF
NICOLAE BOGDAN
KVISVIKS KOMBINASJON
SEMANTIX INTERPRETO AS
RÅDHUSKANTINA ANS
ERIK ROAR LOFTESNES
VRIO LÅS & NØKKEL AS
SEHM HARALD
SOLLIHØGDA SKI OG SALONGSKYTTERLAG
ANDREAS BJØRKLUND
SEG - SAMISK NÆRINGS-OG UTREDNINGSSENTER AS
TRE KOKKER VOSS AS
TRAINOR ELSIKKERHET AS
ASTRICS CATERING SERVICE
TV 2 AS
HOLTÅLEN KOMMUNE
RICHARDSEN IDAR
TURID WINTHER-LARSEN
MELBY TOM
LILLEJOD MATHIAS
ANDENES SKOLEKORPS
SANDE KRO & HOTELL AS
ELTRON AS
SKIPPER WORSE AS
HOVDMOEN HOTELLDRIFT AS
LARS J BERGE
DOLMSUNDET HOTELL AS
TOM VAN DE VEN
ICE NORGE AS
RINGSAKER KOMMUNE
BRYN EIENDOM AS
EUREST PERSONALRESTAURANTER AS
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
UNIWEB AS
GRID STRATEGISK DESIGN AS
MILLSTREAM ASSOCIATES LTD
NEVERDAL SKOLE
SVV KANTINER
ARCTIC TRANSLATIONS MARI HAEGSTAD
TELIASONERA NORGE AS
ONNINEN AS