Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:54 (2019-2020)
Innlevert: 09.10.2019
Sendt: 10.10.2019
Til behandling

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Hva gjør regjeringen for å bedre oppfølgingen av tannhelsen til hjemmeboende med hjemmesykepleie, hvordan sørger statsråden for rutiner der disse eldre blir informert om sine rettigheter, og hva vil statsråden gjøre for å styrke samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten for denne gruppen?

Grunngiving

Andelen hjemmeboende med hjemmesykepleie som blir undersøkt / behandlet av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har de siste årene gått ned og ikke opp. I følge regjeringens egne forslag til statsbudsjett var den i 2016 på 25%, i 2017 23% og i 2018 21%.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg