Munnleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om Naturvernforbundets økonomiske problemer og hvorvidt det er en statlig oppgave å berge frivillige organisasjoner fra konkurs

Datert: 13.05.1998
Svart på: 13.05.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les heile debatten