Spørjetimespørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til utenriksministeren

Om en strategi for å styrke Norges posisjon i våre nærområder, særlig mht. havressursforvaltning og -kontroll, når det nå raskt går mot en EU-utvidelse

Datert: 16.05.2002
Svart på: 22.05.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Det går nå raskt mot en utvidelse av Europaunionen. Dette stiller Norge overfor store utfordringer.

Hvilken strategi har Regjeringen for å styrke Norges posisjon i våre nærområder, særlig med henblikk på forvaltningen av og kontrollen over våre store havressurser?


Les heile debatten