Vedtatt statsbudsjett

Stortinget trykker alle budsjettvedtakene i en publikasjon som kalles «blå bok».