Forslag fra stortingsrepresentantene Bendiks H. Arnesen, Reidar Sandal, Asmund Kristoffersen og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen om etablering av statlig garanti for driftskreditt til fiskerinæringen

Dokument nr. 8:52 (2002-2003), Innst. S. nr. 150 (2002-2003)

Vedtak 344

Dokument nr. 8:52 (2002-2003) - forslag fra stor­tingsrepresentantene Bendiks H. Arnesen, Reidar San­dal, Asmund Kristoffersen og Karl Eirik Schjøtt- Pedersen om etablering av statlig garanti for driftstil­skudd til fiskerinæringen - vert å avvise.