Grunnlovsforslag om ny § 111 andre ledd (om støy)

Dokument 12:42 (2015-2016), Innst. 130 S (2018-2019)

Vedtak 400

Dokument 12:42 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om ny § 111 andre ledd (om støy) – samtlige alternativer – bifalles ikke.