Grunnlovsforslag om ny § 111 andre ledd (om støy)

Dokument 12:42 (2015-2016), Innst. 130 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 15.01.2019 Innst. 130 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 42, jf. Innst. 130 S (2018-2019) og Dokument 12:42 (2015-2016) fremmet av Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe. Forslaget gjelder rett til å bo og daglig ferdes i et miljø uten helseskadelig støy. Forslaget oppnådde ikke det grunnlovsmessige flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.01.2019

   Behandla i Stortinget: 29.01.2019