Representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S

Dokument 8:107 S (2018-2019), Innst. 306 S (2018-2019)