Representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S

Dokument 8:107 S (2018-2019), Innst. 306 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 306 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å be regjeringen om iverksette flere tiltak for å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S. Plan S er et europeisk initiativ for å sikre åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning, som Norges forskningsråd har sluttet seg til. Regjeringspartiene stemte imot det foreslåtte tiltakene, og forslagene ble dermed ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla i Stortinget: 04.06.2019