Vedlegg

Karin Andersen

Heikki Eidsvoll Holmås

Bård Vegar Solhjell

Referert i Stortingets møte 30. september 2016.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.»

Olemic Thommessen

president