Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell om å grunnlovfeste allemannsretten

Dette dokument

  • Dokument 12:2 (2015–2016)
  • Dato: 17.12.2015
  • Sidetal: 4
Til Stortinget
17. desember 2015