Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemdas årsmeldinger for 2012

Dette dokument

  • Innst. 122 S (2013–2014)
  • Kjeldedokument: Meld. St. 47 (2012–2013)
  • Dato: 11.02.2014
  • Utgivar: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetal: 6

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 11. februar 2014

Helge André Njåstad

Ingjerd Schou

leder

ordfører