Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012

Meld. St. 47 (2012-2013), Innst. 122 S (2013-2014)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 11.02.2014 Innst. 122 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Meld. St. 47 (2012-2013) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012. Meldingen ble enstemmig vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.02.2014

   Behandla i Stortinget: 25.02.2014