Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås om et universelt utformet samfunn

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 14. mars 2017

Arve Kambe

Bente Stein Mathisen

leder

ordfører