Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå

Dette dokument

  • Innst. 385 S (2016–2017)
  • Kjeldedokument: Prop. 84 S (2016–2017)
  • Utgivar: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetal: 61

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 1. juni 2017

Helge André Njåstad

André N. Skjelstad

leder

ordfører