Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)

Dette dokument

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 30. november 2017

Karin Andersen

Kristin Ørmen Johnsen

leder

ordfører