Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch og Willfred Nordlund om ein opptrappingsplan for Forsvaret

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 16. januar 2019

Anniken Huitfeldt

Hårek Elvenes

leder

ordfører