Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028

Dette dokument

  • Innst. 164 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Meld. St. 4 (2018–2019)
  • Utgivar: utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetal: 25

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 12. februar 2019

Roy Steffensen

Marianne Synnes

leder

ordfører