Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 12. februar 2019

Roy Steffensen

Marianne Synnes

leder

ordfører