Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (legge til rette for faste voteringstidspunkter) – BERIKTIGET

Dette dokument

  • Innst. 392 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: Stortingets presidentskap
  • Sidetal: 13

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 6. juni 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja