Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 3. desember 2019

Lene Vågslid

Peter Frølich

leder

ordfører