Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Bengt Fasteraune og Willfred Nordlund om ei offentleg evaluering av integrert strategisk leiing innan forsvarssektoren

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 4. desember 2019

Anniken Huitfeldt

Hårek Elvenes

leder

ordfører