Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 5. februar 2020

Anniken Huitfeldt

Jette F. Christensen

leder

ordfører