Stortinget - Møte mandag den 28. mars 2011 kl. 12

Dato: 28.03.2011

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er vil klare til å gå til votering.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.