Stortinget - Møte tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 13

Dato: 16.10.2012
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.31.