Stortinget - Møte onsdag den 15. mai 2013 kl. 10

Dato: 15.05.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.22.