Stortinget - Møte torsdag den 29. november 2018

Dato: 29.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 15.23.