Stortinget - Møte onsdag den 2. oktober 2019 *

Dato: 02.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.53.