Stortinget - Møte onsdag den 2. oktober 2019

Dato: 02.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.53.