Stortinget - Møte torsdag den 17. oktober 2019 *

Dato: 17.10.2019
President: Nils T. Bjørke

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.02