Stortinget - Møte torsdag den 5. november 2020

Dato: 05.11.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 14.19.