Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Dagrun Eriksen, Line Henriette Hjemdal og Øyvind Håbrekke om oppholdstid og åpningstider i barnehagen

Dette dokument

  • Dokument 8:91 S (2010–2011)
  • Dato: 10.02.2011
  • Sidetal: 4
Til Stortinget
10. februar 2011