Kontaktskjema

Kontaktskjema kan benyttes for meldinger til representanter som er innvalgte eller fast møtende på Stortinget.

Vararepresentanter er ikke tilgjengelige via kontaktskjema. E-postadressen til vararepresentanter finnes på biografisidene i det tidsrommet vararepresentanten møter.  Liste over dagens møtende representanter og vararepresentanter.

Se også liste over representantenes e-postadresser.

Førespurnad tilFørespurnad til

  

Sorter lista over 

Denne nettstaden er beskytta av reCaptcha, sjå Googles personvern og vilkår.

Regler om dokumentoffentlighet for Stortinget

Forvaltningsloven § 13 (taushetsplikt).

 

All post til Stortinget (også elektronisk post) blir behandlet etter Stortingets regler om dokumentoffentlighet. Dette betyr at enhver har rett til å gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak, når dokumentet er kommet inn til eller sendt fra Stortinget. Unntatt er post til og fra stortingsrepresentanter og partigrupper, og opplysninger som er undergitt taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13. Vi oppfordrer likevel til at man er tilbakeholden med å oppgi informasjon av sensitiv art, dersom den ikke er helt nødvendig for saken.