Kontaktskjema

Kontaktskjema kan benyttes for meldinger til representanter som er innvalgte eller fast møtende på Stortinget.

Vararepresentanter er ikke tilgjengelige via kontaktskjema. E-postadressen til vararepresentanter publiseres i det tidsrommet vararepresentanten møter. Liste over dagens møtende representanter og vararepresentanter.

Regjeringens medlemmer kan ikke nås gjennom skjemaet. Se kontaktinformasjon på regjeringen.no.

Se også liste over representantenes e-postadresser.

Henvendelse tilHenvendelse til

  

Sorter listen over 

Dette nettstedet er beskyttet av reCaptcha, se Googles personvern og vilkår.

Regler om dokumentoffentlighet og taushetsplikt

All post til Stortinget (også elektronisk post) blir behandlet etter Regler om rett til innsyn i Stortingets dokumenter (Lovadata). Dette betyr at enhver har rett til å gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak, når dokumentet er kommet inn til eller sendt fra Stortinget. Unntatt er post til og fra stortingsrepresentanter og partigrupper, og opplysninger som er undergitt taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13 (Lovdata).

Vi oppfordrer likevel til at man er tilbakeholden med å oppgi personopplysninger eller annen informasjon av sensitiv art, dersom den ikke er helt nødvendig for saken.