Dagsorden

Storting tysdag den 05. februar 2019 kl. 10.00

Møtet fortsetter utover kl. 16.00