Vedtak uke 18

I uke 18 har Stortinget gitt samtykke til andre byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet, gjort endringer i statsbudsjettet som følge av ny IA-avtale samt bedt regjeringen sørge for kjønnsnøytrale titler i statlige virksomheter.

Johan Sverdrup-feltet, fase 2. Foto: Laila Sømme / © Equinor.
Johan Sverdrup-feltet, fase 2. Foto: Laila Sømme / © Equinor.

Andre byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet

Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet godkjenner plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og at departementet gir tillatelse til anlegg og drift av kraft fra land-anlegget.

Stortinget samtykker også i at Petoro AS, som er rettighetshaver for statens deltakerandel (SDØE), kan delta i utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.

Endringer i statsbudsjettet som følge av ny IA-avtale

Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet som følge av ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom regjeringen og partene i arbeidslivet (IA-avtalen 2019-2022).

Budsjettproposisjonen følger opp enigheten mellom regjeringen og partene i arbeidslivet og inneholder forslag til nødvendige bevilgningsendringer for å etablere og følge opp virkemidler og tiltak i den nye IA-avtalen.

Kjønnsnøytrale titler i staten

Under debatten om kultur- og likestillingsministerens redegjørelse om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer, ble det fremmet flere forslag. De fleste forslagene ble forkastet.

Et forslag fra Arbeiderpartiet ble imidlertid vedtatt. Det ber regjeringen å sørge for kjønnsnøytrale titler i alle av statens virksomheter. Arbeidet med nye titler må skje i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Andre vedtak

En rekke representantforslag ble også behandlet denne uken, blant annet om flere oppgaver til posten, et løft for Groruddalen og Oslo Sør samt et forslag om å hindre misbruk av representantenes godtgjørelsesordninger.

Ingen av representantforslagene ble vedtatt.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.


Sist oppdatert: 03.05.2019 14:05