Kommunikasjonsstrategi for Stortingets administrasjon

Kommunikasjonsstrategien beskriver hvordan Stortingets administrasjon gjennom formidling og kommunikasjon skal bidra til å understøtte virksomhetsstrategien og visjonen om «Et levende folkestyre».