Informasjonsbrosjyrar

Her finn du informasjonsbrosjyrar om Stortinget.

Noregs nasjonalforsamling

Hovedbrosjyren «Noregs nasjonalforsamling» inneheld generell informasjon om Stortinget og arbeidet på Stortinget, og ligg òg føre på engelsk, tysk, fransk, spansk og polsk.

Bygningen og kunsten

Brosjyren «Stortinget – bygningen og kunsten» er skriven av Eivind Torkjelsson og inneheld ein presentasjon av arkitekturen og kunsten på Stortinget.

Årsrapportar

Etter kvar stortingssesjon kjem det ut ein årsrapport som dekkjer den parlamentariske verksemda og eksternt retta aktivitetar i administrasjonen i sesjonen.

Mina og løva

Visste du at løvene utanfor Stortinget kan meir enn å vakte stortingsbygningen? Dette kan du lese om i barneboka Mina og løva.