Informasjonsbrosjyrer

Her finner du informasjonsbrosjyrer om Stortinget.

Forsiden til brosjyren.

Norges nasjonalforsamling

Hovedbrosjyren «Norges nasjonalforsamling» inneholder generell informasjon om Stortinget og Stortingets arbeid, og foreligger også på engelsk, tysk, fransk, spansk og polsk.

Bygningen og kunsten

Bygningen og kunsten

Brosjyren «Stortinget – bygningen og kunsten» er skrevet av Eivind Torkjelsson og inneholder en presentasjon av arkitekturen og kunsten på Stortinget.

Forsiden til brosjyren Stortingsåret 2016/2017.

Årsrapporter

Etter hver stortingssesjon kommer det ut en årsrapport som dekker den parlamentariske virksomheten og eksternt rettede aktiviteter i administrasjonen i sesjonen.

Lettlest om Stortinget og demokratiet

Lettlest om Stortinget

«Stortinget og demokratiet» er en informasjonsbrosjyre med enkelt språk og ordforklaringer. Den passer godt for personer med norsk som andrespråk.

Mina og løven

Mina og løven

Visste du at løvene utenfor Stortinget kan mer enn å vokte stortingsbygningen? Dette kan du lese om i barneboken «Mina og løven».