Regjeringen

Oversikt over departementer og statsråder.

Departement Parti Navn Tittel
Statsministerens kontor H Solberg, Erna Statsminister
Finansdepartementet FrP Jensen, Siv Statsråd
Kulturdepartementet V Grande, Trine Skei Statsråd
Kunnskapsdepartementet H Sanner, Jan Tore Statsråd
Samferdselsdepartementet FrP Dale, Jon Georg Statsråd
Kommunal- og moderniseringsdepartementet H Mæland, Monica Statsråd
Helse- og omsorgsdepartementet H Høie, Bent Statsråd
Utenriksdepartementet H Søreide, Ine M. Eriksen Utenriksminister
Nærings- og fiskeridepartementet H Isaksen, Torbjørn Røe Statsråd
Arbeids- og sosialdepartementet H Hauglie, Anniken Statsråd
Barne- og likestillingsdepartementet H Helleland, Linda C. Hofstad Statsråd
Forsvarsdepartementet H Bakke-Jensen, Frank Statsråd
Helse- og omsorgsdepartementet FrP Michaelsen, Åse Statsråd
Klima- og miljødepartementet V Elvestuen, Ola Statsråd
Utenriksdepartementet, utviklingssaker H Astrup, Nikolai Statsråd
Kunnskapsdepartementet V Nybø, Iselin Statsråd
Justis- og beredskapsdepartementet FrP Wara, Tor Mikkel Statsråd
Nærings- og fiskeridepartementet FrP Nesvik, Harald T. Statsråd
Olje- og energidepartementet FrP Freiberg, Kjell-Børge Statsråd
Landbruks- og matdepartementet FrP Hoksrud, Bård Statsråd