Regjeringen

Oversikt over departementer og statsråder.

Departement Parti Navn Tittel
Statsministerens kontor H Solberg, Erna Statsminister
Finansdepartementet FrP Jensen, Siv Statsråd
Kommunal- og moderniseringsdepartementet H Sanner, Jan Tore Statsråd
Samferdselsdepartementet FrP Solvik-Olsen, Ketil Statsråd
Utenriksdepartementet H Brende, Børge Utenriksminister
Nærings- og fiskeridepartementet H Mæland, Monica Statsråd
Klima- og miljødepartementet H Helgesen, Vidar Statsråd
Barne- og likestillingsdepartementet FrP Horne, Solveig Statsråd
Helse- og omsorgsdepartementet H Høie, Bent Statsråd
Forsvarsdepartementet H Søreide, Ine M. Eriksen Statsråd
Justis- og beredskapsdepartementet FrP Listhaug, Sylvi Statsråd
Kunnskapsdepartementet H Isaksen, Torbjørn Røe Statsråd
Nærings- og fiskeridepartementet FrP Sandberg, Per Statsråd
Arbeids- og sosialdepartementet H Hauglie, Anniken Statsråd
Kulturdepartementet H Helleland, Linda C. Hofstad Statsråd
Landbruks- og matdepartementet FrP Dale, Jon Georg Statsråd
Utenriksdepartementet H Bakke-Jensen, Frank Statsråd
Olje- og energidepartementet FrP Søviknes, Terje Statsråd
Justis- og beredskapsdepartementet FrP Amundsen, Per-Willy Statsråd