Regjeringen

Oversikt over departementer og statsråder.

Departement Parti Navn Tittel
Statsministerens kontor A Støre, Jonas Gahr Statsminister
Finansdepartementet Sp Vedum, Trygve Slagsvold Statsråd
Utenriksdepartementet A Huitfeldt, Anniken Utenriksminister
Kunnskapsdepartementet Sp Moe, Ola Borten Statsråd
Nærings- og fiskeridepartementet A Skjæran, Bjørnar Statsråd
Utenriksdepartementet, utviklingssaker Sp Tvinnereim, Anne Beathe Kristiansen Statsråd
Klima- og miljødepartementet A Eide, Espen Barth Statsråd
Barne- og familiedepartementet Sp Toppe, Kjersti Statsråd
Forsvarsdepartementet Sp Gram, Bjørn Arild Statsråd
Samferdselsdepartementet A Nygård, Jon-Ivar Statsråd
Arbeids- og inkluderingsdepartementet A Persen, Marte Mjøs Statsråd
Helse- og omsorgsdepartementet A Kjerkol, Ingvild Statsråd
Kultur- og likestillingsdepartementet A Trettebergstuen, Anette Statsråd
Nærings- og fiskeridepartementet A Vestre, Jan Christian Statsråd
Kunnskapsdepartementet A Brenna, Tonje Statsråd
Landbruks- og matdepartementet Sp Borch, Sandra Statsråd
Justis- og beredskapsdepartementet Sp Mehl, Emilie Statsråd
Olje- og energidepartementet A Aasland, Terje Statsråd
Kommunal- og distriktsdepartementet Sp Gjelsvik, Sigbjørn Statsråd