Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

F

Flotve, Ragna Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Flæte, Oddvar Johannes Arbeiderpartiet 1977-1981
Fløan, Erik Høyre 2013-2017
Fløisand, Helen Kristelig Folkeparti 1993-2001
Fløistad, Guttorm Høyre 1913-1949
Flølo, Knut Magne Fremskrittspartiet 2017-2021
Fløtten, Edvard Høyre 1965-1969
Fløystad, Erik Senterpartiet 1993-1997
Fløystad, Gunnar Senterpartiet 1961-1965
Flå, Jens P. Kristelig Folkeparti 1969-1985
Flåmo, Berit Arbeiderpartiet 2013-2017
Flaat, Johannes Senterpartiet 1993-1997
Flaaten, Sveinung O. Høyre 1961-1965
Flåthen, Roar Arbeiderpartiet 1985-1989
Flåtten, Svein Høyre 2001-2017
Fogth, Odd Viggo Høyre 1965-1969
Folkedal, Arna Høyre 1965-1969
Folkestad, Aud Venstre 1997-2001
Folkestad, Sverre Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Folkvord, Erling Rød Valgallianse 1993-1997
Folkvord, Gard Arbeiderpartiet 1993-2005
Folland, Vilde Følling Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Folstad, Ivar Høyre 1961-1969
Folstad, John Senterpartiet 1969-1973
Fonn, Olav Magnus Arbeiderpartiet 1969-1973
Forbergskog, Pål Fremskrittspartiet 2009-2013
Forkerud, Tom Fremskrittspartiet 1997-2001
Forsberg, Ragna Johanne Arbeiderpartiet 1958-1965
Forsberg, Thor Erik Arbeiderpartiet 2005-2013
Fosdahl, Edvard Andreas Høyre 1961-1969
Foshaug, Bente Høyre 2013-2017
Foshaug, Martinus Arbeiderpartiet 1945-1949
Foshaug, Nils-Ole Arbeiderpartiet 2017-2021
Fosli, Åse Høyre 1977-1985
Foss, Bjarne Anstein Bondepartiet 1954-1961
Foss, Harald Arbeiderpartiet 1993-1997
Foss, Ingunn Høyre 2005-2021
Foss, Per Kåre Kristelig Folkeparti 2013-2021
Foss, Per-Kristian Høyre 1977-2013
Foss, Signe Karin Senterpartiet 1985-1989
Foss, Solveig Skaugvoll Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Fossbakk, Frid Einarsdotter Høyre 1993-2001
Fosse, Rosalind Fremskrittspartiet 2009-2013
Fossen, Aksel Arbeiderpartiet 1969-1985
Fossen, Haakon Høyre 1989-1993
Fossen, Wenche Helene Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Fosser, Astri Høyre 1958-1961
Fossflaten, Ingvar Arbeiderpartiet 1969-1973
Fossland, Lulla Einrid Arbeiderpartiet 1969-1977
Fossli, Grethe Arbeiderpartiet 1993-2005
Fossnes, Kjell Ivar Arbeiderpartiet 1997-2001
Fosso, Kari Høyre 2001-2005
Fossum, Arne Arbeiderpartiet 1961-1965
Fossum, Grethe G. Arbeiderpartiet 1989-2005
Fossum, Helge Fremskrittspartiet 2009-2013
Fossum, Jon Bäckstrøm Høyre 1965-1969
Fossum, Stig Erik Arbeiderpartiet 1977-1981
Fossum, Thor Arbeiderpartiet 1958-1969
Fossum, Viggo Arbeiderpartiet 2009-2013
Fostervold, Kåre Fremskrittspartiet 2005-2013
Fostervoll, Alv Jakob Arbeiderpartiet 1969-1977
Fostervoll, Kaare Arbeiderpartiet 1945-1949
Fougner, Brit Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Fougner, Else Bugge Høyre
Fougner, Even Kvisgaard Kristelig Folkeparti 1969-1981
Fougner, Kristian Bondepartiet 1950-1953
Framnes, Sigbjørn Fremskrittspartiet 2013-2021
Frantzen, Ranveig Johanna Arbeiderpartiet 1954-1965
Fredagsvik, Jan Otto Arbeiderpartiet 1993-1997
Fredh, Aisa Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Fredheim, Kjell Magne Arbeiderpartiet 1965-1989
Fredriksen, Aslaug Kristelig Folkeparti 1973-1985
Fredriksen, Bård Folke Høyre 1993-2013
Fredriksen, Frøydis Arbeiderpartiet 1973-1981
Fredriksen, Jan-Henrik Fremskrittspartiet 2005-2017
Fredriksen, Kitty Petrine Venstre 1945-1953
Fredriksen, Trygve Gudbrand Høyre 1965-1973
Fredriksfryd, Erling Høyre 1945-1965
Freiberg, Kjell-Børge Fremskrittspartiet 2017-2021
Freilem, Dankert Høyre 1981-1985
Frette, Hans Arbeiderpartiet 1965-1989
Frich, Jan Høyre 1977-1981
Fridrichsen, Dagny Høyre 1958-1961
Friestad, Jan Høyre 1989-1993
Friestad, Tor Kristelig Folkeparti 1958-1961
Friis, Jakob Johan Sigfrid Arbeiderpartiet 1945-1953
Frisvoll, Randi Helga Walderhaug Kristelig Folkeparti 2013-2021
Frivåg, Andreas Sosialistisk Venstreparti 1977-1981
Frivåg, Johannes Høyre 1950-1953
Frogner, Einar Bondepartiet 1945-1957
Frost, Milly Høyre 1961-1973
Froyn, Bjørgulv Arbeiderpartiet 1977-2005
Frydenlund, Knut Arbeiderpartiet 1969-1989
Frydenlund, Nils Arbeiderpartiet 1950-1961
Frøiland, Ranveig Arbeiderpartiet 1985-2005
Frøisland, Dag Helge Venstre 2013-2017
Frøland, Kåre Arbeiderpartiet 1965-1973
Frølich, Peter Høyre 2013-2021
Frønsdal, Elin Venstre 2005-2009
Frøyshov, Øyvind Kristelig Folkeparti 1977-1981