Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

Aust-Agder

Andersen, Asbjørn Arbeiderpartiet 1973-1993
Andersen, Torbjørn Fremskrittspartiet 1997-2009
Arff, Andreas Fremskrittspartiet 2021-2025
Aslaksen, Marit Venstre 1977-1981
Aune, Irene Henriksen Høyre 2009-2013
Austenå, Arne Fremskrittspartiet 2001-2005
Bakke, Eyolf Fremskrittspartiet 2001-2009
Berg, Bjørgulv T. Kristelig Folkeparti 1985-1989
Bergem, Kristin Aase Kristelig Folkeparti 1985-1989
Berntsen, Anders Høyre 1945-1949
Birkeland, Anne Kari Kristelig Folkeparti 2005-2009
Bjorvatn, Torbjørn Kristelig Folkeparti 1989-1993
Bjorvatn, Øyvind Det Nye Folkepartiet 1965-1981
Bojanowski, Marion Gunstveit Kristelig Folkeparti 2009-2013
Breivik, Birger Kristelig Folkeparti 1958-1961
Brekka, Gunn Haga Høyre 2017-2021
Bruun-Gundersen, Åshild Fremskrittspartiet 2009-2021
Baas, Bjørn Gunnar Senterpartiet 2021-2025
Christensen, Ørnulf Gunerius Høyre 1973-1981
Colbjørnsen, Tjøstolv Peder Kristelig Folkeparti 1973-1977
Dahlen, Erling Arbeiderpartiet 1945-1949
Dalen, Anna Margarete Høyre 1961-1965
Dalen, Aud Fremskrittspartiet 2001-2005
de Ruiter, Freddy Arbeiderpartiet 1993-2017
Duesund, Åse Gunhild Woie Kristelig Folkeparti 1997-2009
Eikin, Terje Østebø Kristelig Folkeparti 2013-2017
Engelsvoll, Ingunn Fremskrittspartiet 2013-2017
Engenes, Sigrid Fremskrittspartiet 2009-2013
Erichsen, Stian W. Venstre 1969-1973
Fagerland, Maurith Julie Fremskrittspartiet 2021-2025
Faremo, Osmund Arbeiderpartiet 1958-1985
Flakk, Kurt Arbeiderpartiet 1981-1985
Fløistad, Guttorm Høyre 1913-1949
Fløystad, Erik Senterpartiet 1993-1997
Fløystad, Gunnar Senterpartiet 1961-1965
Frøysnes, Torbjørn Høyre 1989-1993
Gitmark, Helga Senterpartiet 1977-1981
Gjerstad, Ingvild Kristelig Folkeparti 1997-2001
Gjertsen, Astrid Høyre 1969-1989
Gjertsen, Petter Høyre 1985-1989
Glimsdal, Kjetil Kristelig Folkeparti 2017-2021
Godskesen, Ingebjørg Amanda Uavhengig representant 2009-2017
Grefstad, Marit Arbeiderpartiet 2021-2025
Greibrokk, Sigrid Venstre 1945-1949
Grændsen, Einar Kjell Venstre 1950-1953
Grønvold, Ellen M. Høyre 1989-1993
Gundersen, Gunnar Edvard Høyre 1973-1981
Gundersen, Ingvar R. Fremskrittspartiet 1989-1993
Gundersen, Ove Kristelig Folkeparti 2009-2013
Hagelia, Magnhild Arbeiderpartiet 1945-1965
Hallingstad, Kristine Arbeiderpartiet 2013-2021
Halvorsen, Gunnar Arbeiderpartiet 1985-2005
Halvorsen, Klaus Arbeiderpartiet 1965-1973
Hammersmark, Leif Birger Kristelig Folkeparti 1958-1961
Hansen, Ansgar Imanuel Arbeiderpartiet 1950-1953
Hanssen, Tonje Arbeiderpartiet 1965-1973
Harberg, Svein Høyre 2009-2025
Haugen, Helga Kristelig Folkeparti 1981-1993
Haugland, Torleif Kristelig Folkeparti 2005-2009
Haugli, Silje Flaten Fremskrittspartiet 2017-2021
Henriksen, Bjarne Henry Arbeiderpartiet 1954-1969
Hillestad, Borghild Senterpartiet 1993-1997
Hillestad, Inger Lise Kristelig Folkeparti 2001-2005
Hoel, Brit Arbeiderpartiet 1981-1997
Holm, Andreas Senterpartiet 1954-1965
Hødnebø, Heidi Senterpartiet 1993-1997
Høgetveit, Jørgen Kristelig Folkeparti 1973-1977
Høykoll, Gudrun Tandberg Venstre 1965-1969
Haavardstad, Torvald Arbeiderpartiet 1931-1953
Iveland, Einar Venstre 1934-1953
Jansen, Karl Josef Arbeiderpartiet 1954-1957
Jeiskelid, Kay Arne Arbeiderpartiet 1993-1997
Jentoft, Nina Arbeiderpartiet 2017-2021
Jobsen, Tore Frich Høyre 1973-1977
Johnsen, Marit Arbeiderpartiet 1993-1997
Jørstad, Eirik Høyre 2013-2017
Karlsen, Astrid Gunhilde Arbeiderpartiet 1954-1981
Kjempekjenn, Arild Arbeiderpartiet 1997-2001
Knudsen, Kåre G. Høyre 2001-2005
Knutsen, Arvid Arbeiderpartiet 1973-1977
Kollstrand, Amalie Høyre 2021-2025
Kringlebotn, Berge Helle Venstre 1961-1965
Kristensen, Jan Rudy Arbeiderpartiet 2005-2009
Kroglund, Abel Cecilie Knibe Arbeiderpartiet 2017-2025
Kvaale, Jørund Bondepartiet 1931-1957
Kvåse, Agnes Mathilde Venstre 1961-1965
Kylland, Oddbjørn Senterpartiet 2021-2025
Langan, Solveig Arbeiderpartiet 1981-1985
Langemyr, Lene Fremskrittspartiet 2013-2017
Lauve, Knut Arbeiderpartiet 1958-1961
Liltved, Tore A. Høyre 1977-1997
Lindstøl, Henrik Viborg Arbeiderpartiet 2005-2009
Ljøstad, Alf-Eivind Kristelig Folkeparti 1989-2001
Lodden, Ebba Arbeiderpartiet 1950-1965
Lossius-Skeie, Ingelinn Uavhengig representant 2017-2021
Lund, Bjørgulv Sverdrup Høyre 2009-2017
Lund, Thor Arbeiderpartiet 1965-1981
Lunde, May Britt Arbeiderpartiet 1985-2013
Lunden, Per Kristian Arbeiderpartiet 2017-2021
Løite, Inger Arbeiderpartiet 2005-2009