Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

D

Danielsen, Dag Uavhengig representant 1997-2001
Ekelberg, Dag Høyre 2013-2017
Johansen, Dag Arbeiderpartiet 1985-1989
Mysen, Dag Arbeiderpartiet 2005-2009
Sele, Dag Kristelig Folkeparti 2009-2017
Vige, Dag Venstre 2005-2009
Wollebæk, Dag Arbeiderpartiet 1993-1997
Jonsrud, Dag Bjørnar Langseth Senterpartiet 1985-1993
Weberg, Dag C. Høyre 1977-1997
Pryhn, Dag Erik Arbeiderpartiet 2017-2021
Frøisland, Dag Helge Venstre 2013-2017
Hellen, Dag Helge Fremskrittspartiet 2009-2013
Sandbakken, Dag Henrik Senterpartiet 2005-2009
Aarhus, Dag Inge Høyre 2013-2017
Fjærvoll, Dag Jostein Kristelig Folkeparti 1985-1997
Bakken, Dag Martin Fremskrittspartiet 2013-2017
Teigen, Dag Ole Arbeiderpartiet 2005-2013
Andersen, Dag Terje Arbeiderpartiet 1985-2021
Henriksen, Dag Øivind Høyre 2013-2017
Bull Sletholt, Dag-Egil Høyre 2009-2013
Hjertenes, Dagfinn Høyre 1989-1993
Høybråten, Dagfinn Kristelig Folkeparti 2005-2013
Jacobsen, Dagfinn Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Ripnes, Dagfinn Høyre 1997-2001
Sundsbø, Dagfinn Senterpartiet 1993-2009
Trømborg, Dagfinn Kristelig Folkeparti 1985-1989
Vårvik, Dagfinn Senterpartiet 1961-1965
Øksenholt, Dagfinn Arbeiderpartiet 1977-1981
Olsen, Dagfinn Henrik Fremskrittspartiet 1997-2021
Ulstein, Dag-Inge Kristelig Folkeparti 2017-2021
Larssen, Dagmar Høyre 1950-1953
Maalstad, Dagmar Høyre 1958-1961
Sandvig, Dagmar Høyre 1954-1973
Bang, Dagmar Charlotte Kristelig Folkeparti 1965-1969
Andreassen, Dagmar Mary Arbeiderpartiet 1945-1961
Fridrichsen, Dagny Høyre 1958-1961
Ingebrigtsen, Dagny Arbeiderpartiet 1977-1981
Stabell, Dagny Kristelig Folkeparti 1954-1965
Hovig, Dagny Gärtner Arbeiderpartiet 1993-2001
Sonerud, Dagny Kristiane Høyre 1950-1953
Eriksen, Dagrun Kristelig Folkeparti 1997-2013
Holten, Dagrun Arbeiderpartiet 1981-1985
Bjarmann-Simonsen, Daniel Høyre 2009-2013
Rugaas, Daniel Venstre 2013-2017
Skjevik-Aasberg, Daniel Høyre 2013-2021
Siraj, Daniel Kjørberg Kristelig Folkeparti 2001-2005
Varen, Daniel Steen Venstre 1969-1973
Freilem, Dankert Høyre 1981-1985
Hansen, David Kristelig Folkeparti 1997-2005
Wallin, Diann Arbeiderpartiet 1997-2001
Schnitler, Diderik Høyre 1989-1993
Beck, Didrik Arbeiderpartiet 2017-2021
Cappelen, Didrik Høyre 1945-1965
Bjordal, Dominikus Nagell Venstre 1981-1985
Skuggevik, Dordi Glærum Fremskrittspartiet 1989-1993
Bårnes, Dorthe Kyvik Kristelig Folkeparti 2013-2017